Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Comarch ERP Altum - intuicyjna i nowoczesna analiza danych

W każdej firmie codziennie generuje się wiele danych. Ich ilość sprawia, że bez odpowiedniego oprogramowania ich analizowanie może okazać się niemożliwe. Comarch oferuje wsparcie w tym zakresie, jest nim rozwiązanie Business Intelligence. Wyróżnikiem w Comarch ERP Altum na tle innych oprogramowani ERP jest bezpośredni dostęp w tym systemie do tego typu narzędzi wraz z Business Process Management, na którym opiera się cała platforma.

TRAFNE ANALIZY I PROGNOZY DOSTĘPNE W STANDARDZIE

Twoi pracownicy mogą mieć dostęp do wielu już gotowych raportów oraz analiz w systemie, które dotyczącą wielu obszarów działalności Twojego przedsiębiorstwa:

 • Handel i Magazyn – dzięki wsparciu tego obszaru firma może kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.
 • CRM – analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej. Analizy dotyczą m.in. stopnia satysfakcji klienta, oceny jakości oferowanych produktów czy efektywności pracy poszczególnych sprzedawców.
 • Płatności – analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań.
 • Księgowość – pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence stają się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
 • Wyniki operacyjne – informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów.

WYGODA I WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

Praca z Comarch ERP Altum w zakresie Business Intelligence to przede wszystkim wygoda. Wiele procesów zostało intuicyjnie skonfigurowanych, tak aby proste czynności dotyczące analizy i generowania raportów były wykonywane w możliwie jak najkrótszym czasie. Przy czym w żaden sposób nie ucierpi skuteczność i kompletność zestawień przygotowanych przez Twoich pracowników.

 • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie.
 • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez pracowników za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”).
 • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach.
 • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem.

ANALIZA, PROGNOZA I ODPOWIEDNI PLAN

 • Analizowanie

Znasz pojęcie „data mining”? To możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości np. analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów. Za sprawą Comarch ERP Altum możliwe będą analizy oparte na danych statystycznych GUS, czyli możliwość zestawienia informacji z wewnątrz firmy z danymi rynkowymi (np. analiza średnich cen detalicznych wybranych towarów i usług, analiza wskaźników PKB, kursy walut NBP, analiza struktury demograficznej ludności na wybranym terenie, analiza ilości i struktury podmiotów gospodarczych). Określenie przyszłego zachowania klientów (analiza RFM) – polega ona na grupowaniu informacji dotyczących kontrahentów na podstawie przeszłych zachowań zakupowych. Celem raportu jest znalezienie i ocena najbardziej wartościowych dla przedsiębiorstwa klientów.

 • Prognozowanie

Symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych (analiza What-If) – możliwość skutecznej oceny potencjalnych szans i ryzyk, które mogą wystąpić w działalności przedsiębiorstwa. Określ wielkość, którą chcesz analizować, oraz czynniki mające na nią wpływ, a następnie zobacz, jak zmiany wartości założonych czynników wpłyną na analizowaną wartość (np. wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy).

 • Planowanie

Budżetowanie – dostępne w Comarch ERP Altum narzędzie do budżetowania wspiera definiowanie krótko- i długoterminowych celów dla całej firmy. System koordynuje współpracę w ramach wszystkich działów zaangażowanych w proces budżetowania. Budżetowanie w Comarch ERP Altum umożliwia określanie i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.

 • Monitorowanie

Business Scorecard – po zakończeniu procesu planowania, zdefiniowane cele mogą zostać przedstawione w postaci jasnego zestawienia, z wykorzystaniem dostępnego w Comarch ERP Altum rozwiązania Business Scorecard (BSC). Business Scorecard to zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.