Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Comarch ERP Altum Mobile - wzorowa koordynacja działań Twojej firmy

Chciałbyś monitorować efekty pracy oraz zarządzać pracownikami z rękawa? Mamy dla Ciebie takiego asa, którego im dłużej nie użyjesz tym szybciej może wyprzedzić Cię konkurencja! Coś co staje się praktycznie podstawą w dzisiejszych realiach prawidłowo zarządzanej firmy. Rozwiązania mobilne dostępne w Comarch ERP Altum, bez których nie zapanujesz nad przedstawicielami handlowymi oraz osobami pracującymi w terenie.

Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży

Panie kierowniku! Jeśli słyszysz to wezwanie kilka razy dziennie to z pewnością pełnisz stanowisko kierownicze. Ta bardzo odpowiedzialna funkcja, może być pełniona przez osobę charyzmatyczna, dobrze zorganizowana jak i potrafiąca usystematyzować pracę innych. Dzisiejsze realia technologiczne umożliwiają pracę pracowników mobilnych, którzy niewiele czasu spędzają przy biurku, a zdecydowanie więcej poza siedzibą. Podobnie jest w Comarch ERP Altum. W takiej sytuacji kierownik jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków przez pracowników mobilnych, zarządza zespołem sprzedaży i na bieżąco monitoruje efekty swoich podopiecznych.
 
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży, który z poziomu jednej aplikacji pozwoli Ci na bieżąco zarządzać i śledzić poczynania Twoich współpracowników. Nie wyobrażasz sobie jak łatwe może być monitorowanie efektów pracy o zarządzanie pracownikami działu sprzedaży. Śledzić? Monitorować? Te określenia brzmią trochę jak żywcem wzięte z kryminału, prawda? Tak naprawdę wykorzystując Comarch ERP Altum Mobile z dowolnego urządzenia jako dyrektor lub kierownik sprzedaży w dowolnym miejscu i czasie zaczniesz sprawnie KOORDYNOWAĆ działania swoich podopiecznych. Od razu lepiej! Poza tym to możliwość:
 
 • Szybkiego sposobu planowania, potwierdzania i odrzucania działań pracowników.
 • Analizowania danych z wykorzystanie raportów.
 • Optymalizacji tras, podczas planowania działań.
 • Podglądu działań wykonanych przez pracowników w Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
 • Sprawdzenia aktualnego położenia pracowników oraz analizy zarejestrowanych przez nich tras.
 • Dodawania i edytowania znaczników (statusów pracy), wymaganych do raportowania pracy pracowników.
 • Sprawnej komunikacji z pracownikami oraz możliwość przekazywania pilnych wiadomości.
 • Zarządzania rejonami, pracownikami oraz kontrahentami. 
Szczególną uwagę zwraca Responsive Web Design, który sprawia, że strony aplikacji dostosowują się do rozmiaru ekranu użytkowanego urządzenia. Na każdym smartfonie, tablecie czy PC oprogramowanie wygląda bardzo przejrzyście, a korzystanie z niego jest wygodne.

 
Kierownicy bezpośrednio odpowiedzialni za wybranych pracowników w firmie mogą w wygodny sposób poprzez przeglądarkę internetową:
 • Monitorować bieżące pozycje pracowników z perspektywy mapy.
 • Sprawdzać, czy trasy zostały zaplanowane i wykonane optymalnie do potrzeb.
 • Definiować indywidualne statusy pracy wymagane do raportowania pracy pracowników.
 • Sprawdzać pozycje GPS pracowników, w których wykonywali operacje tj. rozpoczęcie dnia pracy, zatwierdzanie zamówienia, wykonanie zdjęcia z Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
 • Przesyłać pilne komunikaty do swoich pracowników.
Kierownik może planować działania z wykorzystaniem optymalizacji tras, wszystkim swoim pracownikom, za których jest odpowiedzialny. Ale również każdy z pracowników, który na co dzień rejestruje swoje trasy przejazdu, może w analogiczny sposób zaplanować sobie samemu optymalny dzień pracy.

Comarch ERP Mobile Sprzedaż

Jeśli podczas swojej pracy nie rozstajesz się ani na moment ze swoim smartfonem lub tabletem i większość czasu spędzasz w delegacjach i siedzibach klientów to aplikacja dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż jest właśnie dla Ciebie!
Sprzedaż to aplikacja oferująca szeroki wachlarz funkcjonalności usprawniających pracę przedstawicieli handlowych przede wszystkim poprzez:
 
 • Dostęp do pełnej historii transakcji, płatności i kontaktów z Klientem.
 • Przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu preselling (przyjmowanie zamówień i ofert u klienta), również w walutach obcych, a także szybkiej ich realizacji po stronie magazynu, przy wsparciu aplikacji Comarch WMS Magazynier.
 • Przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu vanselling (realizacja transakcji sprzedaży u klienta), poprzez wystawienie faktur, paragonów lub wydań zewnętrznych z drukowaniem lub fiskalizacją dokumentów.
 • Drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach termicznych lub z podpisem klienta na drukarkach laserowych.
 • Wysyłanie plików PDF z wydrukami dokumentów.
 • Skuteczne planowanie i realizowanie wizyt handlowych, z wykorzystaniem wzorców wizyt definiowanych w systemie Comarch ERP XL oraz intuicyjnego Terminarza.
 • Wykorzystanie różnych typów elementów wizyt handlowych, co umożliwia zastosowanie aplikacji praktycznie w każdej branży.
 • Rejestrowanie spotkań i kontaktów telefonicznych dostarczając tym samym pełnej informacji do centrali o wszystkich działaniach podjętych z klientami.
 • Realizację działań zaplanowanych przez kierownika w Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży.
 • Analizowanie danych z wykorzystaniem raportów oraz możliwość ich kontekstowego uruchomienia.
 • Rejestrowanie tras przejazdów oraz wykorzystania komunikatora do kontaktu między pracownikami.
 • Planowanie nowych oraz przeglądanie już zrealizowanych działań w aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu przez przeglądarkę.
Dzięki tej aplikacji możliwe jest skuteczne planowanie i realizowanie wizyt handlowych w oparciu o wzorce wizyt, jakie zostały zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL. Twórz wzorzec wizyty według elementów takich jak:
 • Rejestrowanie dokumentu z możliwością wskazania towarów proponowanych oraz wymaganych.
 • Rozliczanie należności.
 • Ankiety.
 • Wykonywanie zdjęć (Merchandising).
 • Raport konkurencji.
 • Raport obecności.
 • Wydawanie materiałów marketingowych.
 • Notatka.


Comarch WMS Magazynier


Jeśli jesteś odpowiedzialny za realizację dyspozycji magazynowych i korzystasz z urządzenia typu kolektor danych to wiedz, że obsługa nośników na magazynie jest koniecznością, podobnie jak Twoja wiedza na temat Comarch WMS Magazynier.
 
Z Comarch WMS Magazynier można szybko przygotować towary do przyjęcia i wydania poprzez:

 • Wieloetapowość umożliwiająca realizowanie wydań oraz przyjęć magazynowych w podziale na etapy.
 • Grupowanie dyspozycji magazynowych, MultiPicking.
 • Drukowanie zrealizowanych dokumentów magazynowych oraz etykiet.
 • Stały dostęp do informacji o kontrahentach i towarach (kartoteki kontrahentów i towarowe).
 • Łatwe filtrowanie listy towarów według kryterium użytkownika (kod, EAN, nazwa, cecha, położenie, nośnik).
 • Możliwość weryfikacji towaru na podstawie sczytanego kodu EAN.
 • Obsługę nośników.
 • Monitorowanie postępu realizacji.
 • Realizowanie jednej dyspozycji przez wielu operatorów.
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych.
Comarch WMS Zarządzanie

Zarządzanie logistyką magazynową firmy za pomocą aplikacji mobilnej daje możliwość kontrolowania magazynu wysokiego składowania oraz samymi magazynierami, którzy realizują zlecone im zadania. To w nim znajduje się centrum dowodzenia magazynem oraz jego wszystkimi procesami. Kierownikowi magazynu umożliwia to:
 • Elastyczne budowanie struktury magazynowej.
 • Zarządzanie położeniami oraz sterowanie relokacją zasobów w magazynie.
 • Monitorowanie realizacji dyspozycji dokonanej przez operatorów w aplikacji Comarch WMS Magazynier.
 • Administrowanie uprawnieniami magazynierów oraz dostosowywanie parametrów procesów.
 • Kontrolę stanów minimalnych oraz maksymalnych towarów.
 • Weryfikację obciążenia oraz rankingu magazynierów.
 • Konfigurację zlecenia wysyłki kurierem.
 • Analizę danych magazynowych z wykorzystaniem raportów.
To także liczne usprawnienia dla dyspozytorów, dzięki czemu Comarch ERP Mobile Altum zapewni sprawną obsługę spływających dyspozycji poprzez:
 • Prosty i intuicyjny interfejs listy dyspozycji.
 • Podział zadań do realizacji w zależności od ich statusu.
 • Ustalanie kolejności realizacji za pomocą priorytetów.
 • Przypisywanie ręczne lub automatyczne magazynierów do realizacji dyspozycji.
 • Podgląd aktualnego obciążenia pracowników magazynu.
 • Monitorowanie stopnia oraz etapu realizacji dyspozycji magazynowej.
 • Podgląd oraz możliwość zmiany sposobu dostawy oraz przypisanego kuriera.
 • Weryfikację danych dotyczących dyspozycji (m.in. dokumentów powiązanych, adresu wysyłkowego, wagi dyspozycji, daty realizacji).
 • Ergonomiczne filtrowanie dokumentów do realizacji oraz zrealizowanych.
 • Przypisywanie oraz podgląd jednostek logistycznych powiązanych z dyspozycją.
 • Możliwość generowania nowych dyspozycji w zależności od potrzeb.
Weryfikacja rzeczywistego stanu magazynu należy do jednego z najważniejszych procesów logistycznych. Przeprowadzenie inwentaryzacji to nie tylko obowiązek prawny, ale ciągłość prac odbywających się w magazynie. Dostępność do aktualnych danych to gwarancja wykrycia błędów i nadużyć.
 
Aplikacja mobilna w Comarch ERP Altum umożliwia również elastyczna budowę magazynu nie tylko z takich elementów jak strefy, rzędy, regały i półki. To możliwość stworzenia zbiorczego magazynu, aby jeszcze efektywniej wykorzystać jego przestrzeń.
Zacznij oszczędzać czas i niwelować pomyłki i błędy do liczby bliskiej zeru. Jasny przekaz poleceń, to szybsze wdrożenie nowych pracowników i ograniczenie kosztów z tym związanych. Comarch ERP Altum Mobile to absolutna podstawa prężnie działającego przedsiębiorstwa. Jeśli jeszcze nie masz tego oprogramowania, to czas najwyższy to nadrobić.