Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Comarch ERP Retail

Comarch ERP Retail jest rozwiązaniem dedykowanym do kompleksowego zarządzania siecią sprzedaży detalicznej, wyposażonej zarówno w terminale typu POS z ekranem dotykowym, jak i klasyczne komputery z klawiaturą.

Rozwiązanie wspiera kompleksowe zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej, począwszy od centrali sieci handlowej, poprzez zaplecze sklepu oraz punkt sprzedaży (POS – Point of Sale).

Comarch ERP Retail

Produkt kierowany jest do sieci detalicznych o strukturze rozproszonej. Najważniejszym wyróżnikiem oprogramowania jest pełna współpraca z rozwiązaniami klasy Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL. System cechuje otwartość, czyli możliwość integracji z innymi rozwiązaniami.

Analizy w branży retail

ikona-analizy.pngZarządzanie siecią sprzedaży detalicznej z poziomu centrali wymaga stałego dostępu do informacji, zarówno o sytuacji całej sieci, jak i poszczególnych punktów handlowych. Bez profesjonalnego oprogramowania przepływ informacji jest utrudniony ze względu na rozproszenie terytorialne sklepów oraz dużą liczbę transakcji zawieranych każdego dnia.

Rozwiązanie Comarch ERP Retail, dzięki współpracy z platformą Comarch ERP Altum na poziomie Centrali sieci detalicznej, pozwala na pełną analizę danych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Business Intelligence. Zaawansowane raporty i analizy Business Intelligence dostarczają informacji niezbędnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania sieci.

Analizy sprzedaży

Narzędzie Business Intelligence pozwala analizować sprzedaż w wielu przekrojach i aspektach, np. w podziale na poszczególne punkty handlowe, grupy towarów, konkretne towary lub ich partie, z uwzględnieniem czasu. Dla kadry zarządzającej całą siecią istotne mogą być raporty przedstawiające sprzedaż dzienną w podziale na godziny dla poszczególnych punktów handlowych.

Analizy logistyki

Dzięki raportom Business Intelligence osoby odpowiedzialne za kontakt z dostawcami mają kompleksową wiedzę o potrzebach zaopatrzeniowych całej sieci. Bieżąca analiza wielkości, takich jak poziom zapasów asortymentu w punktach sprzedaży czy wskaźniki rotacji, pozwala lepiej planować dostawy i optymalizować stany magazynowe, a przez to zmniejszać koszty.

Prognoza popytu

Mechanizm prognozowania popytu to doskonałe narzędzie dla sieci detalicznych, które pozwala na bazie historycznych stanów magazynowych i danych o poziomie sprzedaży budować prognozy na przyszłość. Prognozy te mogą uwzględniać wskaźniki sezonowości czy też zakładany poziom wzrostu popytu na dany asortyment. Prognoza popytu może być wykorzystywana przy zatowarowaniu poszczególnych sklepów w sieci.

Analizy stanu płatności

Centralny dostęp do danych o przeterminowanych płatnościach kontrahentów poszczególnych punktów sprzedaży umożliwia skuteczne zarządzanie płynnością finansową całej sieci. Wszystkie zestawienia mogą być tworzone samodzielnie przez pracowników, po nadaniu im odpowiednich uprawnień. Innowacyjna hurtownia czasu rzeczywistego w rozwiązaniu Business Intelligence sprawia, że najpotrzebniejsze informacje pojawiają się znacznie szybciej niż przy zastosowaniu zwyczajnych rozwiązań analitycznych.

Zarządzanie obiegiem dokumentów

ikona-mobile.pngEfektywne zarządzanie obiegiem dokumentów jest bardzo ważne w każdej firmie, ponieważ od tego zależy szybkość realizacji transakcji, poziom kosztów operacyjnych czy ilość pomyłek.

W przypadku sieci sprzedaży detalicznej, obieg dokumentów jest również bardzo istotny ze względu na specyfikę branży: rozproszona struktura (centrala + oddziały) oraz duża liczba operacji przeprowadzanych każdego dnia. Dlatego Comarch ERP Retail został wyposażony w mechanizmy pozwalające na uporządkowanie, przyspieszenie oraz zautomatyzowanie obiegu dokumentów w całej sieci.

Comarch ERP Retail to szybka i ergonomiczna wymiana dokumentów handlowych i magazynowych na linii punkt sprzedaży - zaplecze sklepu - centrala sieci. Dokumenty wystawiane w placówkach handlowych są od razu widoczne w Centrali. Dodatkowo Comarch ERP Retail pozwala z poziomu Centrali zarządzać prawami konkretnych użytkowników do poszczególnych typów dokumentów. Możliwość generowania dokumentów na podstawie wcześniej prowadzonej dokumentacji w obrębie danej transakcji, eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemu.

Rozbudowany model pracy off-line sprawia, że nawet w przypadku braku połączenia z Centralą, dokumenty mogą być wystawiane w punktach sprzedaży. Obieg dokumentów w ramach sieci może zostać dodatkowo uporządkowany poprzez wykorzystanie narzędzi Workflow (dostępnych w platformie Comarch ERP Altum). Pozwalają one na dowolne modelowanie procesów biznesowych, np. ścieżek obiegu dokumentów w firmie. Business Proces Management daje także możliwość częściowej lub całkowitej automatyzacji wystawiania dokumentów.

ECOD

ikona-exchange.pngZarządzanie dokumentami na linii sieć handlowa - dostawcy jest tak samo ważne, jak zarządzanie dokumentami wewnątrz sieci. Odpowiednie zorganizowanie obiegu dokumentów może przynieść firmie wiele korzyści, w tym znaczną redukcję kosztów. W tym celu system Comarch ERP Retail współpracuje z platformą elektronicznej wymiany dokumentów Comarch ECOD, umożliwiającą wyeliminowanie z obiegu dokumentów w formie papierowej przesyłanych między siecią handlową, a jej dostawcami. Tradycyjne zamówienia czy faktury zostają zastąpione dokumentami w formie elektronicznej.

Comarch ERP e-Sklep w centrali sieci detalicznej

ikona-esklep.pngJednym ze sposobów zwiększenia przychodów ze sprzedaży jest otwieranie kolejnych punktów sieci. Związane jest to początkowo z inwestycją sporych nakładów finansowych związanych z uruchomieniem czy promocją nowego punktu handlowego. Doskonałą alternatywą dla tego typu działania jest uruchomienie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Comarch ERP e-Sklep to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą poszerzyć grono potencjalnych odbiorców, tym samym zwiększając swoje zyski.

Comarch ERP e-Sklep pozwala w atrakcyjny sposób prezentować ofertę handlową firmy szerokiemu gronu klientów. Pełna integracja Comarch ERP e-Sklep z Comarch ERP Retail pozwala udostępnić produkty w sklepie internetowym bezpośrednio z poziomu systemu. Informacje i atrybuty takie jak opis produktu, jego zdjęcia, dostępność itp. zapisane w Comarch ERP Retail są automatycznie przekazywane i udostępniane w Comarch ERP e-Sklep. Z kolei zamówienia składane w sklepie internetowym są od razu widoczne i mogą być przetwarzane w centrali sieci.

Dodatkową korzyścią z zastosowania rozwiązania Comarch ERP e-Sklep jest możliwość promocji sklepu w internetowej platformie handlowej www.wszystko.pl, w której każda firma posiadająca Comarch ERP e-Sklep, może zaprezentować swoje produkty. Platforma handlowa posiada logiczną strukturę, która kataloguje sklepy w grupy, ułatwiając klientowi wyszukiwanie produktów.

Rozwiązania mobilne

ikona-mobilne.pngSkuteczne zarządzanie siecią detaliczną z poziomu centrali jest możliwe jedynie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i rozwiązań informatycznych. Należą do nich współpracujące z Comarch ERP Retail aplikacje Comarch ERP Mobile.

Comarch Mobilny Menadżer

Prawdą jest, że kluczowe dla całej sieci detalicznej decyzje zapadają na poziomie centrali. Jednak niekoniecznie musi się to odbywać fizycznie w centrali. Dlatego kadry zarządzające muszą mieć dostęp do kluczowych informacji o sytuacji w sieci z dowolnego miejsca i o każdej porze. Taką możliwość daje wykorzystanie raportów i analiz dostępnych za pośrednictwem urządzenia mobilnego w aplikacji Comarch ERP Mobilny Menadżer.

Comarch Mobilny Magazynier

Funkcjonalność Comarch ERP Retail w zakresie zarządzania logistyką z poziomu Centrali może zostać rozszerzona poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dają urządzenia typu kolektor danych z czytnikiem kodów kreskowych. Aplikacja Comarch ERP Mobilny Magazynier pozwala m.in. na sprawne zarządzanie dokumentami magazynowymi, przyjmowanie i wydawanie towarów czy efektywne i bezbłędne przeprowadzenie inwentaryzacji w magazynie centrali.

Comarch Mobilny Sprzedawca

Oprócz tradycyjnej sprzedaży w sklepach czy też sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Comarch iSklep24, kierownictwo sieci detalicznej może podjąć decyzję o wykorzystaniu sprzedaży bezpośredniej (vanselling) jako innowacyjnej formy dotarcia do klienta. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca taki model pracy może być bez problemu realizowany. Rozwiązanie jest ściśle zintegrowane z Comarch ERP Retail i umożliwia sfinalizowanie transakcji w siedzibie odbiorcy lub w innym wybranym miejscu.

iReward24

ikona-ergonomia.pngComarch ERP Retail współpracuje z rozwiązaniami iReward24, pozwalającymi prowadzić świadomą politykę lojalnościową, zmierzającą do zwiększania grona stałych klientów oraz maksymalizacji zysków. System Comarch ERP Altum w Centrali dzięki wbudowanym narzędziom Business Intelligence daje pełną informację o strukturze sprzedaży asortymentu, zarówno na poziomie całej sieci, jak i dla poszczególnych sklepów. Wiedza ta może być wykorzystywana przy budowaniu programów lojalnościowych.

iReward24 Platforma Lojalnościowa

iReward24 jest narzędziem dedykowanym do prowadzenia działań marketingowych związanych z lojalnością w różnych branżach. System jest przeznaczony do obsługi programu lojalnościowego skierowanego zarówno do klienta końcowego Business to Consumer B2C  jak również relacji Business to Business B2B. Szeroki zakres funkcjonalny i nowoczesna technologia pozwalają na realizację najbardziej kreatywnych pomysłów marketingowych.

iGiftCard24

iGiftCard24 zapewnia sprawne i skuteczne administrowanie procesem zarządzania kartami podarunkowymi - od momentu ich zdefiniowania, aż do czasu wyczerpania dostępnych na nich środków.

Współpraca z ERP

ikona-serwis.pngComarch ERP Retail jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym na elastyczne dopasowanie do wymagań konkretnej branży i firmy. System cechuje również otwartość, czyli możliwość integracji z innymi rozwiązaniami. W standardzie system został zintegrowany z rozwiązaniami Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL, co pozwala na jednoczesną obsługę sieci handlu detalicznego oraz innych obszarów działalności firmy.

Współpraca z Comarch ERP Altum

Comarch ERP Altum jest innowacyjną oraz inteligentną platformą biznesową. Wbudowane zaawansowane narzędzia Workflow (Business Process Management) oraz Business Intelligence pozwalają na kompleksowe zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi w firmie.

Integracja Comarch ERP Retail z Comarch ERP Altum umożliwia wsparcie procesów decyzyjnych na każdym poziomie zarządzania siecią sprzedaży dzięki wbudowanym narzędziom Business Intelligence, uproszczenie i automatyzację typowych dla branży retail procesów biznesowych jak: reklamacje czy zatowarowanie sieci - dzięki serwerowi Workflow, zaimplementowanemu w Centrali sieci detalicznej, przesuwanie towarów pomiędzy sklepami w łatwy i przyjazny sposób dzięki funkcjonalnościom logistycznym.

Współpraca z Comarch ERP XL

Comarch ERP XL jest bogatym funkcjonalnie i od kilku lat jest najczęściej kupowanym systemem klasy ERP w Polsce. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły harmonijnie współpracujące ze sobą. Integracja Comarch ERP Retail z Comarch ERP XL pozwala na implementację modułu produkcyjnego w punkcie produkcyjnym sieci handlu detalicznego i korzystanie z innych modułów często implementowanych w konkretnych branżach.