Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Comarch ERP Optima Moduł Płace i Kadry – żelazna inwestycja Twojej firmy

Comarch ERP Optima Moduł Płace i Kadry umożliwia firmie prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz pozwala na współpracę z programem Płatnik. Nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia m.in. obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.

Dział kadrowo-płacowy nie miałby sensu istnienia, jeśli jego działanie opierałoby się na nieobowiązujących już przepisach prawnych. Jeśli chcesz uniknąć tego problemu to powinieneś zdecydować się na wdrożenie Modułu Płace i Kadry, dzięki któremu zyskasz błyskawiczną reakcję. Wiele procesów zachodzących w aplikacji zostało zautomatyzowane przez co potencjalne niebezpieczeństwa i pojawienie się błędów zostało zminimalizowane praktycznie do zera. Kolejną zaletą modułu jest jego integracja z programem Płatnik, co zapewnia swobodę rozliczeń z ZUS.

Comarch ERP Optima Moduł Płace i Kadry daje możliwość:

 • Zaewidencjonowania pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią (https://www.youtube.com/watch?v=vvNM2lwbv5w&index=16&list=PL44EF0706A3AE6BE4).
 • Tworzenia struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik.
 • Rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy (https://www.youtube.com/watch?v=dgpVzmSYmwE), dodatków (https://www.youtube.com/watch?v=Zw5gZI4fokg&index=22&list=PL44EF0706A3AE6BE4) i akordów.
 • Importu i eksportu poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności (https://www.youtube.com/watch?v=GasiWugpQ-Y&list=PL44EF0706A3AE6BE4&index=13).
 • Importu danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA).
 • Importu elektronicznych zwolnień lekarskich.
 • Rozliczania nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop.
 • Kontroli wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej).
 • Wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc).
 • Rozliczania nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu.
 • Ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych.
 • Definiowania niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności.
 • Tworzenia korekt do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci (https://www.youtube.com/watch?v=cRO4Ovih3h8).
 • Podziału wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe.
 • Rozliczania umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami.
 • Powiązania dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac (https://www.youtube.com/watch?v=FckwSDMtZpY).
 • Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy.
 • Wysyłania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje (https://www.youtube.com/watch?v=j0-2BhHw15c).
 • Sporządzania deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0.
 • Sporządzania wydruków pomocniczych do raportów GUS.
 • Tworzenia i przesyłania do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Archiwizacja wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres (https://www.youtube.com/watch?v=Q7N8FclAUos&index=9&list=PL44EF0706A3AE6BE4).
 • Przesyłania list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.

Powyższy moduł występuje także w wersji Plus, co za sobą niesie jeszcze więcej funkcji:

 • Struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów.
 • Opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem.
 • Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie.
 • Ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych) (https://www.youtube.com/watch?v=zIA_irKYgX0&list=PL44EF0706A3AE6BE4&index=24).
 • Wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności.
 • Możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych (https://www.youtube.com/watch?v=jLRVRFmPUTQ).
 • Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.
 • Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych (https://www.youtube.com/watch?v=oq_Pom_I5FE).
 • Automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia.
 • Możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia.
 • Rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny.
 • Możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP.
 • Możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy.
 • Atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji.
 • Funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

Szczególną cechą Modułu Płace i Kadry jest możliwość integracji z systemem Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum oraz aplikacjami mobilnymi tj. Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Także w zależności od potrzeb korzystanie z modułu jest bardzo elastyczne. W każdym momencie instalację można rozszerzyć do poziomu Plus.

Najważniejsze zalety oprogramowania to przede wszystkim:

 • Prosta obsługa.
 • Przejrzystość informacji.
 • Możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się przepisów.
 • Stabilna pozycja na rynku.

COMARCH ERP e-PRACOWNIK

Aplikacja stworzona z myślą o gospodarowaniu czasem pracy i urlopami. Współpracująca z Modułem Płace i Kadry, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum. Poza tym korzystanie z oprogramowania jest możliwe z każdego urządzenia, począwszy od laptopa po tablety i smartfony. Natomiast od wersji Comarch ERP Optima 2015.2 dodano możliwość korzystania z e-Pracownik w modelu usługowym poprzez cloud Comarch (https://www.youtube.com/watch?v=gbbCljVLwxE).

System Comarch ERP e-Pracownik, to przede wszystkim ułatwienie i przyspieszenie operacji związanych z ewidencją czasu pracy. Poprzez nowe narzędzie pracownik może zgłaszać zdalnie swoje nieobecności, a pracodawca – bez dodatkowych formalności, takich jak wizyta pracownika w dziale kadr, czy papierowe formularze – może je zdalnie zatwierdzać.

Aplikacja umożliwia szybkie tworzenie indywidualnych planów pracy i wyświetlanie ich w układzie miesięcznym, 7- i 5-dniowym, a dodatkowo kontroluje przestrzegania wymaganej zgodnie z polskim prawem 11-godzinowej przerwy dobowej w pracy.

Każdy pracownik, mając dostęp do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik, może rejestrować swój czas pracy, zgłaszać urlopy oraz sprawdzać dostępne limity nieobecności. Pracodawca czy kierownik danego działu może w każdym momencie zarządzać czasem pracy swoich pracowników. W Comarch ERP e-Pracownik można budować strukturę podległościową firmy oraz przydzielać dostęp do poszczególnych funkcji wybranym pracownikom.

Comarch ERP e-Pracownik to także:

 • Operacje związane z czasem pracy pracownika - rejestracja nieobecności (planowanie i zatwierdzanie urlopów), odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza lub obecności, osobisty pulpit każdego pracownika.
 • Lista pracowników wraz z ich podstawowymi danymi personalnymi.
 • Limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników.
 • Wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych użytkowników.
Zalety Comarch ERP e-Pracownik:
 • Interfejs dynamicznie dopasowujący się do rozmiaru ekranu komputera, tableta czy smartfona.
 • Pracownicy - możliwość wyszukiwania oraz filtrowania pracowników w oparciu o grupy: wszyscy podwładni, bezpośredni podwładni, wszyscy pracownicy.
 • Plan pracy – możliwość edycji pojedynczego dnia lub kilku dni.
 • Urlopy – możliwość zgłaszania i zatwierdzania urlopów.
 • Delegacje – możliwość zgłaszania i zatwierdzania delegacji.
 • E-nieobecność – możliwość odnotowania informacji o dowolnej nieobecności pracownika.
 • Umowy cywilnoprawne – dostęp do aplikacji również dla osób, z którymi zostały zawarte m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło.
 • Potwierdzenia mailowe związane z wprowadzeniem i zatwierdzeniem urlopu czy delegacji.

Czy Twoje oprogramowanie kadrowo-płacowe jest na bieżąco aktualizowane i dostosowywanie do wprowadzanych zmian prawnych? Czy obecne rozwiązanie ułatwia zaprowadzenie porządku w obszarze kadr i płac? Czy ogranicza pracochłonność przez automatyzację pewnych czynności?

Czy obecny system wspiera Twój HR w rozliczeniach i nietypowych sytuacjach, związanych z np. obsługą umów cywilnoprawnych, BHP, działalności socjalnej lub związkowej, kasami zapomogowo-pożyczkowymi?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś NIE to powinieneś jak najszybciej zgłosić się do naszych konsultantów, którzy pomogą Ci usprawnić jeden z najważniejszych działów w Twojej firmie.