Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Microsoft Partner Network

Przynależność do Microsoft Partner Network reprezentuje wysoki poziom doświadczenia i kompetencji naszych pracowników w zakresie technologii Microsoft, pozostając z nim w najbliższej współpracy.

Nasi pracownicy to Certyfikowani Specjaliści Microsoft (MCP) w dziedzinie zarządzania zasobami sieciowymi i serwerami oraz specjaliści od spraw licencjonowania. Nasze kwalifikacje i umiejętności zawodowe podnosimy permanentnie, uczestnicząc w różnych sympozjach, szkoleniach produktowych i konferencjach tematycznych.

Jako opiekunowie biznesu we współpracy z naszymi dotychczasowymi klientami pełnimy również rolę doradców prezentujących nowe rozwiązania i możliwości, które szybko przekładają się na realne zyski. Partnerzy Microsoft otrzymują pełen zestaw korzyści płynących ze współpracy. Na tym poziomie mają stały dostęp do narzędzi i wsparcia potrzebnego, aby wyróżnić się na rynku, możliwość korzystania z bazy wiedzy Partnerów Microsoft, a także priorytetową pozycję we wszelkich katalogach Microsoftu.

Kompetencja Collaboration and Content

Kompetencją Collaboration and Content wyróżniani są partnerzy posiadający doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań współpracy i pracy grupowej z wykorzystaniem Microsoft SharePoint Server.

Rozwiązania te obejmują między innymi zarządzanie portalami i treścią witryn, budowanie przepływów prac, komunikację i pracę grupową, zarządzanie projektami i procesami oraz inne rozwiązania wpływające na zwiększenie wydajności pracy.

Supremo dysponuje wysoce wykwalifikowanym zespołem specjalistów, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom najwyższą jakość usług również  zdziedziny cloud computing i rozwiazań opartych o rozwiązanie Microsoft SharePoint Online dostępne w pakiecie Microsoft Office 365.

Partnerzy Microsoft na poziomie Silver wyróżniają się najwyższym poziomem doświadczenia, wiedzy i umiejętności związanych z technologią Microsoft, mogą również kreować ścisłe relacje biznesowe z firmą Microsoft, a także otrzymują dostęp do wsparcia technicznego, zasobów, czy bazy wiedzy dla partnerów.

Kompetencja Small Business

Kompetencja Small Business poświadcza wysoki poziom kompetencji firm partnerskich w zakresie najbardziej aktualnych rozwiązań Microsoft, które dostosowane są do specyficznych uwarunkowań i potrzeb małych firm.

Kompetencja ta potwierdza wiedzę i przygotowanie Partnera w zakresie najnowszych narzędzi i aplikacji w modelu chmury obliczeniowej (cloud computing), które oferują największe korzyści małym przedsiębiorstwom.

Kompetencja Small Business pozwala zaoferować nam nowoczesne rozwiązania oparte o produkty Microsoft, w tym usługi świadczone w chmurze, takie jak Office 365 i Windows Intune.

Warunkiem uzyskania kompetencji w obszarze Small Business było wykazanie się wiedzą z dziedziny marketingu, sprzedaży, planowania oraz budowania rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompetencja Software Asset Management

Jako partnerzy Microsoft wyróżniamy się biegłością w dziedzinie projektowania lub implementowania co najmniej jednego z wymienionych poniżej typów rozwiązań:

  • License Delivery (dostarczanie licencji) — partnerzy, którzy udowodnili swoją biegłość w zakresie wyceny, rekomendowania i dystrybucji rozwiązań grupowego licencjonowania technologii Microsoft dla małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, pomagając klientom w uzyskaniu jak najlepszych długoterminowych skutków z inwestycji w oprogramowanie.

Specjalizujemy się w dostarczaniu licencji, posiadając szczegółową wiedzę na temat:

  • programów licencjonowania grupowego Microsoft,
  • wartości, jaką Software Assurance zapewnia na każdym etapie cyklu zarządzania oprogramowaniem,
  • negocjowania sprzedaży licencji jako integralnego elementu procesu sprzedaży rozwiązania.

Software Asset Management (SAM) - partnerzy, którzy świadczą usługi zarządzania licencjami i oprogramowaniem firmom każdej wielkości - od małych firm po wielkie przedsiębiorstwa. Do doradztwa w zakresie zarządzania oprogramowaniem należy:

  • ocena dojrzałości procesów SAM oraz zasad i procedur obowiązujących w firmie,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji posiadanych przez firmę zasobów oprogramowania,
  • kojarzenie oprogramowania z licencjami,
  • opracowywanie planów zarządzania oprogramowaniem.

Jako partnerzy SAM dobrze orientujemy się w typach licencji stosowanych przez głównych producentów oprogramowania i posiadamy dużą znajomość programów licencjonowania Microsoft. Łączymy znajomość zasad licencjonowania z umiejętnościami dyplomatycznymi, co ułatwia uwypuklenie korzyści, jakie klienci mogą czerpać z zarządzania oprogramowaniem.