Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Licencje komercyjne, licencje edukacyjne, licencje rządowe - licencje odpowiednie dla Ciebie i dla Twojej firmy

Program licencjonowania Microsoft skierowany jest do firm, instytucji edukacyjnych oraz rządowych. Każdy z tych podmiotów może skorzystać z wygodnego i elastycznego sposobu nabycia oprogramowania. Oferta została w taki sposób przygotowana, aby umożliwić zakup licencji niemal każdemu. Program licencji grupowych Open to najprostszy sposób nabycia możliwości skorzystania z oprogramowania Microsoft. Stworzony specjalnie dla Ciebie!

Licencje komercyjne

Dobór odpowiedniego oprogramowania to początek drogi ku prowadzeniu prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Z tego powodu Microsoft udostępnia firmom stworzone przez siebie oprogramowanie nazywane licencjami komercyjnymi. Słowo komercja oznacza działalność nastawioną w głównej mierze na osiągnięcie zysku. Obecnie „coś” określane mianem komercyjnym najczęściej ma wydźwięk negatywny. My jednak znamy „coś” komercyjnego, co faktycznie pomaga w uzyskaniu zysku, a dodatkowo jest legalne i zadawalające. Mamy tutaj na myśli licencje komercyjne, czyli dostęp do oprogramowania, który jest nieodzowną częścią prawidłowo funkcjonującej firmy.

Oferta umożliwia zakup licencji komercyjnych na różne programy, które znacząco wpływają na poprawę funkcjonowania firm. Podział dokonany przez Microsoft został przystosowany do niemal każdego wariantu np. ze względu na ilość stanowisk komputerowych. W ten sposób nieważne czy pracujesz w kilkuosobowej firmie, czy wielkiej korporacji – możesz znaleźć wśród licencji komercyjnych program, który przeznaczony jest właśnie dla ciebie.

Najpopularniejszym programem licencji komercyjnych jest Microsoft Open License Program (MOLP). Skierowany do małych firm, w których używa się co najmniej 5 stanowisk komputerowych, dlatego aby zakup był możliwy wielkość twojego pierwszego zamówienia musi rozpoczynać się od 5 licencji. Podejmując taką decyzję podpisujesz umowę z Microsoft na 2 lata z możliwością jej odnowienia. Pamiętaj, płatności za licencje komercyjne musisz dokonać z góry. Natomiast decyzję kolejnego zakupu możesz podjąć w każdej chwili, nawet podczas trwania umowy oraz w dowolnych ilościach, które zaspokoją potrzeby twojej firmy. To elastyczne rozwiązanie idealnie sprawdza się w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy to zatrudnisz nowych pracowników lub zauważysz zapotrzebowanie na kolejne licencje.

Licencje komercyjne typu Open zostały podzielone na trzy podgrupy:
 
 • Licencja - prawo do wieczystego użytkowania zakupionej wersji oprogramowania (z możliwością downgrade - instalacji wcześniejszej wersji)
 • Software Assurance (SA) – tzw. „pakiet korzyści” dający prawo do aktualizacji zakupionego oprogramowania, jeśli pojawi się nowsza wersja w okresie trwania umowy (2 lata od zakupu licencji). SA można zakupić w pakiecie razem z licencją lub samą, jako odnowienie posiadanego czy też wygasającego.
 • Licencja z Software Assurance - pakiet łączący w sobie standardową licencję i SA


DLACZEGO POWINIENEŚ NABYĆ LICENCJE KOMERCYJNE?

 • To programy przeznaczone dla wszystkich rodzaju firm komercyjnych niezależnie czy małych czy dużych,
 • Najwygodniejszy i najbardziej elastyczny sposób nabycia licencji,
 • Podpisaną umowę możesz w każdej chwili modyfikować np. zwiększając zapotrzebowanie na kolejne licencje lub zmieniając program,
 • To dostęp do narzędzi, które staną się podstawą prawidłowego działania twojej firmy.

Licencje edukacyjne

Licencje edukacyjne, czyli Academic Open są przeznaczone dla szkół oraz innych instytucji oświatowych. To doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich placówek do 500 komputerów. Dzięki temu programowi ośrodki edukacyjne mogą pozyskać oprogramowanie na bardzo korzystnych warunkach tj. 10% wartości produktu np. w przypadku nabycia Office Pro Plus.
 
Aby skorzystać z oferty MOLP Edu wystarczy zakupić minimum pięć licencji. Podobnie jak w przypadku licencji komercyjnych tutaj też można nabyć zwykłe licencje oraz te upoważniające klienta do używania najnowszej wersji produktu w trakcie trwania umowy (L/SA) oraz SA, czyli uaktualnienie do najnowszych wersji produktu (SA).

Microsoft według ustalonych przez siebie kryteriów określa odpowiednio podmioty edukacyjne, które mogą skorzystać z programu MOLP Edu:

a) Instytucja edukacyjna:
 
 • Szkoła, uczelnia akademicka lub inna instytucja edukacyjna akredytowana przez właściwą rządową agencję w kraju, w którym dana Instytucja edukacyjna ma swoją główną siedzibę,
 • Uznana, nienastawiona na zysk, nauczająca w pełnym wymiarze godzin instytucja/organizacja nieedukacyjna lub pozarządowa.
b) Lokalna, regionalna lub państwowa siedziba administracyjna instytucji edukacyjnych
 
c) Nauczyciele/wykładowcy, pracownicy - zdefiniowani jako pełnoetatowi i nie pełnoetatowi instytucji edukacyjnych wymienionych w podpunkcie a)
 
d) Uczniowie/studenci - instytucji edukacyjnych opisanych powyżej, przyjęci w pełnym i częściowym wymiarze godzin
 
e) Biblioteki publiczne - zapewniające podstawowe, ogólne, bezpłatne usługi bibliotekarskie wszystkim mieszkańcom danej społeczności, obszaru lub regionu
 
f) Muzea publiczne - zorganizowane na stałe w celu przede wszystkim edukacyjno-kulturalnym, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników i regularnie prezentujące szerszemu ogółowi eksponaty
 
g) Organizacje charytatywne - działające na zasadach niedochodowych, której celem jest: pomoc ubogim, rozwój edukacji, rozwój opieki socjalnej i bytowej, rozwój kultury lub rozwój środowiska naturalnego
 
h) Szpitale, systemy opieki zdrowotnej oraz laboratoria badawcze - NIE są uprawnione do nabywania licencji edukacyjnych na produkty, chyba że są podmiotami należącymi w całości i kontrolowanymi przez kwalifikowaną instytucje edukacyjną. Sformułowanie „podmiot należący w całości i kontrolowany” oznacza, że instytucja edukacyjna jest jedynym właścicielem szpitala. Systemy opieki zdrowotnej oraz laboratoria badawcze NIE są uprawnione do nabywania umów szkolnych i nie mogą zostać ujęte w umowie szkolnej zawieranej przez instytucję edukacyjną nawet w przypadku, gdy są podmiotami należącymi w całości i kontrolowanymi przez instytucję edukacyjną.
 

dlaczego powinieneś nabyć licencje edukacyjne?

 • Oprogramowanie możesz nabyć na bardzo korzystnych warunkach, płacąc kilka procent wartości danego produktu,
 • To wygodne rozwiązanie, bo w ramach licencji grupowych, wystarczy użyć przynajmniej jednego legalnego pakietu danego produktu,
 • Firma Microsoft swoje oprogramowanie przystosowuje specjalnie dla potrzeb ośrodków edukacyjnych, szacuje się, że 98% szkół na całym świecie używa tej technologii. Dodatkowo przeprowadzane są liczne szkolenia nauczycieli, wykładowców, pracowników oraz uczniów/studentów, które mają przybliżyć funkcjonalności oprogramowania Office 365 i innych!

licencje rządowe

Licencje rządowe, czyli Open Government to możliwość dla organizacji z sektora publicznego do zakupu oprogramowania Microsoft na bardzo korzystnych warunkach. Korzystać z tego programu mogą podmioty uprawnione, czyli organizacje non profit, należące do poniższych kategorii:

a) Ponadnarodowe – wszelkie organizacje/instytucje, których rolę regulacyjną lub prawodawczą można wyraźnie zaobserwować w wielu krajach
 
b) Narodowe/federalne – wszelkie organizacje/instytucje zarządzane na szczeblu federalnym/narodowym, uprawnione do pełnienia funkcji regulacyjnych na terenie danego kraju. W tym przypadku zaliczamy instytucje parlamentarne i organy sądownicze uprawnione do rozstrzygania w sprawach przepisów prawa lub ich ustanawiania
 
c) Regionalne/stanowe/prowincjonalne – pośredni szczebel w strukturze organizacji/instytucji rządowych. Ich jurysdykcja nie obejmuje całego kraju, lecz wiele obszarów zarządzanych na szczeblach lokalnych, czyli:
 
 • Wszelkie organizacje/instytucje rządowe zarządzane na szczeblu stanowym/regionalnym i występujące pod różnymi nazwami m.in. regiony, departamenty, stany, landy, hrabstwa, prowincje lub województwa,
 • Wszelkie ministerstwa, instytucje parlamentarne, jednostki administracyjne i organy sądownicze uprawnione do rozstrzygania w sprawach przepisów prawa lubi ich ustanawiania w danym regionie, departamencie, stanie, landzie, hrabstwie, województwie czy w danej prowincji 
d) Lokalne/miejskie – najniższy szczebel w strukturze instytucji/organizacji rządowych i związanej z nimi administracji. W tej kategorii mieszczą się wszelkie organizacje/instytucje rządowe zarządzane na poziomie miasta, miejscowości, dystryktu, powiatu, wsi, gminy i okręgu (w tym m.in. odpowiedzialne za rekreację, zbiórkę odpadów, straż pożarną, zarządzanie usługami na szczeblu lokalnym lub realizację niektórych usług o charakterze ogólnokrajowym
 
e) Służba zdrowia – wszelkie organizacje/instytucje rządowe świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia i ubezpieczeń, rozstrzygające w sprawach polityki zdrowotnej lub ustanawiające przepisy dotyczące ochrony zdrowia na szczeblu krajowym, finansujące usługi w zakresie ochrony i ubezpieczeń lub odgrywające rolę regulacyjną w przypadku takich usług
 
f) Inne organizacje rządowe:
 
 •  Wszelkie organizacje bezpośrednio odpowiedzialne przed uznanym na forum międzynarodowym Rządem danego kraju i ostatecznie przez ten Rząd kontrolowane,
 • Wszelkie organizacje powołane mocą ustawy do realizacji celów publicznych opisanych w stosownych aktach prawodawczych lub aktach założycielskich lub statutach tych organizacji (np. komisje statutowe, korporacje samorządowe, rządowe instytucje badawcze)
Organizacja, którą można zakwalifikować do jednej z powyższej kategorii oraz nie jest organizacją non profit musi spełniać jeszcze poniższe kryteria:
 
 • Czy przychody/zyski zasilają wyłącznie budżet państwa (czy może trafiają także do prywatnych udziałowców/akcjonariuszy)?
 • Czy dana organizacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Czy organizacja jest finansowana w ponad 50% z budżetu państwa (tj. czy finansowanie z działalności gospodarczej stanowi mniej niż 50% jej finansowania)?
Jeśli wszystkie odpowiedzi na powyższe trzy pytania są twierdzące, to organizację można zakwalifikować jako podmiot uprawniony. Z kolei jeśli Rząd danego kraju publikuje listę organizacji z sektora publicznego, to muszą spełniać powyższe kryteria, aby można je zakwalifikować do korzystania z licencji Government Open. W przypadku, kiedy organizacja w trakcie obowiązującej umowy licencyjnej traci status uprawnionego podmiotu – może nadal korzystać z licencjonowanego oprogramowania, ale nie może złożyć kolejnych zamówień na produkty przeznaczone dla organizacji rządowych.
 

dlaczego powinieneś nabyć licencje rządowe?

 • Licencje Open to bardzo opłacalna opcja, przy zakupie nawet niewielkich ilości licencji można uzyskać korzystne zniżki. Ceny są zdecydowanie niższe od cen pełnych pakietów oraz produktów dostępnych dla firm,
 • Microsoft to synonim najwyższych standardów bezpieczeństwa – ochrona prywatności, przejrzystość, zgodność ze światowymi standardami potwierdzona przez wiele organizacji oraz najnowocześniejsze zabezpieczenia m.in. Standard ISO27001, klauzule modelowe UE, umowy o przetwarzanie danych obejmujące kwestie prywatności, bezpieczeństwa i obsługi danych klienta,
 • Łatwiejszego i wygodniejszego sposobu nabycia tego rodzaju oprogramowania nie znajdziesz, dokument licencyjny to nie płyta z plikami instalacyjnymi, a wydrukowany dokument. Wystarczy posiadać jeden legalny pakiet danego produktu.
Mamy nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Twoje wszystkie wątpliwości. Pora teraz na Twój ruch i dokonanie odpowiedniego wyboru. Zwiększ efektywność swojego biznesu i skontaktuj się z nami!