Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami - Active Directory

Służy do zarządzania tożsamościami i dostępami, przeniesionymi ze środowiska On-Premises (w waszej firmie) do środowiska chmurowego. Azure Active Directory jako usługa chmurowa oferowana jest jako IDaaS (IDentity as a Service).

W takim środowisku może dojść do wycieku poufnych informacji lub utraty własności intelektualnej, a utrzymanie go może prowadzić do zmniejszenia produktywności, wzrostu kosztów biznesowych, a nawet niemożności spełnienia rosnących wymagań prawnych.
 
Usługa Azure Active Directory (Azure AD) nie tylko ułatwia zarządzanie tożsamościami użytkowników i dostępem, ale też pozwala uczynić tożsamość użytkowników podstawą systemu zabezpieczeń, aby skutecznie chronić się przed współczesnymi zaawansowanymi zagrożeniami. Dzięki niej bezproblemowo i bezpieczniej będziesz zarządzać tożsamościami i dostępami.
 
KONIEC CZASÓW BEZPRAWIA
 
Zapanowanie nad poziomami dostępu do plików, aplikacji i urządzeń jest niezwykle istotne nawet małych organizacjach. Przypadki "wynoszenia" klientów przez byłych pracowników, czy też instalowanie pirackiego oprogramowania na służbowych komputerach to wymierne w złotówkach zagrożenie.
 
Użytkownicy muszą mieć zagwarantowany do nich dostęp z każdego miejsca, udostępniać je kolejnym osobom, a także być w stanie osiągać jak największą produktywność przy użyciu dostępnych zasobów.
 
WYZWANIA DLA TWOJEJ FIRMY
 
  • Zakaz wjazdu - Czy wszyscy pracownicy mają jednakowe prawa dostępu? Mogą przeglądać i korzystać ze wszystkich plików, urządzeń, sieci?
  • Poufność - Czy masz pewność, że nie jesteś okradany przez pracowników z danych lub z klientów?
  • Administracja - Czy na służbowych komputerach pojawiają się wirusy, pirackie oprogramowanie lub system operacyjny wymaga reinstalacji z powodu wolnego działania?
ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI Z CHMURY
 
Ponadto organizacja musi zapewniać sprawny oraz bezpieczny dostęp do wewnętrznych aplikacji i danych dla jednostek z zewnątrz, takich jak partnerzy biznesowi, klienci lub pracownicy mobilni. Użytkownicy natomiast potrzebują dostępu do wielu systemów i zasobów w sieci firmowej z poziomu różnych urządzeń.
 
Co w największym stopniu przyczynia się do zmian w zakresie tożsamości i bezpieczeństwa? Przejście na rozwiązania do przetwarzania danych w chmurze, ponieważ zachowanie spójnej platformy zarządzania tożsamością w prywatnej i publicznej chmurze ma decydujące znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa aplikacji firmowych.
 
MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
 
Usługa Active Directory służy do zarządzania tożsamościami i relacjami tworzącymi sieć organizacji oraz poziomami dostępów do poszczególnych funkcji. To rozwiązanie umożliwia scentralizowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników, ustawień systemu, użytkownika i aplikacji, które jest sposobem na sprawną administrację.

Dzięki używaniu Active Directory użytkownicy mogą uruchamiać wszystkie aplikacje z poziomu chmury za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub internetowego panelu dostępu w środowisku Windows, Android i iOS. Pozwoli Ci to na bezpieczną współpracę z partnerami i klientami, którzy w prosty sposób będą mogli połączyć się z Twoją firmą. Głównie za sprawą środowiska rejestracji dla wielu dostawców tożsamości jak np. Microsoft, LinkedIn, Google czy Facebook. Dostosuj środowisko tak, aby odpowiadało potrzebom Twojej marki.
 
KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY
 
  • Działaj - lepsza organizacja pracy,
  • Razem lepiej - scentralizowane zarządzanie kontami oraz uprawnieniami użytkowników w sieci (loginy, hasła),
  • Więcej niż 01 - zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz ich łatwiejsza bo centralna archiwizacja danych,
  • Według potrzeb - podzielenie zasobów danych dla poszczególnych grup użytkowników,
  • Na tajniaka - ułatwia spełnienie wymogów prawnych związanych z ochroną informacji niejawnych,
  • Bez dostępu - zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych funkcji systemu operacyjnego,
  • Around the world - pozwala na bezpieczne prowadzenie działalności rozproszonej geograficznie z zapewnieniem integralności, poufności i autentyczności wymienianych danych.
PLANY AZURE ACTIVE DIRECTORY
 
Azure Active Directory Basic - zaprojektowany z myślą o pracownikach o potrzebach w chmurze, ta edycja zapewnia dostęp do aplikacji w chmurze i samoobsługowe rozwiązania do zarządzania tożsamością. Dzięki wersji Basic usługi Azure Active Directory można uzyskać funkcje zwiększania wydajności i obniżania kosztów, takie jak zarządzanie dostępem oparte na grupach, samoobsługowe resetowanie hasła dla aplikacji w chmurze i serwer proxy aplikacji usługi Azure Active Directory (w celu publikowania lokalnych aplikacji internetowych przy użyciu usługi Azure Active Directory), wszystkie wspierane przez SLA na poziomie przedsiębiorstwa, którego czas działania wynosi 99,9%.
 
Azure Active Directory Premium P1 - zaprojektowany, aby umacniać organizacje o bardziej wymagających potrzebach w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem, edycja Azure Active Directory Premium oferuje rozbudowane funkcje zarządzania tożsamością na poziomie przedsiębiorstwa i umożliwia użytkownikom hybrydowym bezproblemowy dostęp do funkcji lokalnych i chmury. Ta edycja zawiera wszystko, czego potrzebujesz dla administratorów informacji i tożsamości w środowiskach hybrydowych poprzez dostęp do aplikacji, samoobsługową tożsamość i zarządzanie dostępem (IAM), ochronę tożsamości i bezpieczeństwo w chmurze. Obsługuje zaawansowane zasoby administracyjne i delegacyjne, takie jak grupy dynamiczne i samoobsługowe zarządzanie grupami. Zawiera Microsoft Identity Manager (lokalny pakiet zarządzania tożsamością i dostępem) i zapewnia funkcje odpytywania w chmurze, co umożliwia takie rozwiązania, jak samoobsługowe resetowanie hasła dla użytkowników lokalnych.
 
Azure Active Directory Premium P2 - zaprojektowany z zaawansowaną ochroną dla wszystkich użytkowników i administratorów, ta nowa oferta obejmuje wszystkie funkcje usługi Azure AD Premium P1, a także naszą nową funkcję ochrony tożsamości i zarządzania tożsamościami Privileged Identity Management. Usługa Azure Active Directory Identity Protection wykorzystuje miliardy sygnałów, aby zapewnić warunkowy dostęp do aplikacji i krytycznych danych firmy w oparciu o ryzyko. Pomagamy również w zarządzaniu i ochronie uprzywilejowanych kont za pomocą usługi Azure Active Directory Privileged Identity Management, dzięki czemu można odkrywać, ograniczać i monitorować administratorów oraz ich dostęp do zasobów i zapewniać dostęp w razie potrzeby w trybie "just in time".