Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami - Active Directory

Dzięki nim administratorzy mogą wspierać współczesne modele pracy i elastycznie reagować na trendy, takie jak chmura, chroniąc jednocześnie informacje poufne niezależnie od sposobu uzyskania dostępu.

W organizacjach informacje przechowywane są niemal wszędzie — na serwerach, laptopach, komputerach stacjonarnych, urządzeniach przenośnych i w poczcie e-mail.

W takim środowisku może dojść do wycieku poufnych informacji lub utraty własności intelektualnej, a utrzymanie go może prowadzić do zmniejszenia produktywności, wzrostu kosztów biznesowych, a nawet niemożności spełnienia rosnących wymagań prawnych.

Koniec czasów bezprawia

Zapanowanie nad poziomami dostępu do plików, aplikacji i urządzeń jest niezwykle istone nawet małych organizacjach. Przypadki "wynoszenia" klientów przez byłych pracowników, czy też instalowanie pirackiego oprogramowania na służbowych komputerach to wymierne w złotówkach zagrożenie.

Użytkownicy muszą mieć zagwarantowany do nich dostęp z każdego miejsca, udostępniać je kolejnym osobom, a także być w stanie osiągać jak największą produktywność przy użyciu dostępnych zasobów.

Wyzwania dla Twojej firmy

 • Zakaz wjazdu - Czy wszyscy pracownicy mają jednakowe prawa dostępu? Mogą przeglądać i korzystać ze wszystkich plików, urządzeń, sieci?
 • Poufność - Czy masz pewność, że nie jesteś okradany przez pracowników z danych lub z klientów?
 • Administracja - Czy na służbowych komputerach pojawiają się wirusy, pirackie oprogramowanie lub system operacyjny wymaga reinstalacji z powodu wolnego działania?

Zarządzanie uprawnieniami z chmury

Ponadto organizacja musi zapewniać sprawny oraz bezpieczny dostęp do wewnętrznych aplikacji i danych dla jednostek z zewnątrz, takich jak partnerzy biznesowi, klienci lub pracownicy mobilni. Użytkownicy natomiast potrzebują dostępu do wielu systemów i zasobów w sieci firmowej z poziomu różnych urządzeń.

Co w największym stopniu przyczynia się do zmian w zakresie tożsamości i bezpieczeństwa? Przejście na rozwiązania do przetwarzania danych w chmurze, ponieważ zachowanie spójnej platformy zarządzania tożsamością w prywatnej i publicznej chmurze ma decydujące znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa aplikacji firmowych.

Microsoft Windows Server

Korzystanie z Microsoft Windows Server całkowicie zmienia podejście do zarządzania tożsamością i dostępem za sprawą znacznych udoskonaleń usługi Active Directory oraz wprowadzenia dynamicznej kontroli dostępu. 

W przypadku systemu Windows Server 2012, dynamiczną kontrolę dostępu zintegrowano z usługami zarządzania prawami do niego. W związku z tym centralne zasady dynamicznej kontroli dostępu automatycznie stosują szablony usług zarządzania prawami dostępu do określonych dokumentów.

Domena i kontroler domeny

Domena jako forma organizacji pracy komputerów w sieci została przygotowana przez firmę Microsoft. W niej odbywa się zarządzanie kontami użytkowników wraz z obowiązującymi ich zasadami oraz informacją o komputerach w sieci. W ramach domeny działają jej kontrolery, czyli jeden lub kilka serwerów z odpowiednim oprogramowaniem.

Kontrolery domeny poza funkcją nadzorcy realizują inne zadania np. działają jako serwer plików. W wielu firmach przydatne będzie wprowadzenie mobilnych profili użytkowników - po zalogowaniu się na inny komputer mają nadal dostęp do swoich plików i programów.

Ze względu na bezpieczeństwo danych administrator domeny może narzucić taką konfigurację, by wszystkie loginy wraz z hasłami, dane użytkowników oraz działów lub nawet całej firmy będą zlokalizowane wyłącznie na serwerze. Przez to nie będzie można ich zapisać na dysku lokalnego komputera, co ułatwi zarządzanie nimi, ich archiwizowanie oraz zablokuje możliwość przejęcia ich przez niepowołane osoby.

W ramach domeny możesz zarządzać prawami dostępu do katalogów, wyznaczone osoby lub grupy otrzymują dostęp do odczytu lub zapisu plików w ramach folderów.

Microsoft Active Directory

Usługa Active Directory służy do zarządzania tożsamościami i relacjami tworzącymi sieć organizacji oraz poziomami dostępów do poszczególnych funkcji. To rozwiązanie umożliwia scentralizowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników, ustawień systemu, użytkownika i aplikacji, które jest sposobem na sprawną administrację.

Kilka przykładów zastosowania Active Directory:

 • wymuszenie strony startowej pracownika (np. strona firmowego intranetu),
 • ustawienie samoczynnego blokowania komputera po pewnym czasie bezaktywności,
 • obowiązek okresowej zmiany hasła przez pracownika,
 • ustalić lub zablokować prawo do instalowania aplikacji,
 • zablokować dostęp do pewnych elementów panelu sterowania,
 • wskazanie, czy pracownik może korzystać z pendrive lub nagrywać dane na płyty DVD.

Korzyści dla Twojej firmy

 • Działaj - lepsza organizacja pracy,
 • Razem lepiej - scentralizowane zarządzanie kontami oraz uprawnieniami użytkowników w sieci (loginy, hasła),
 • Więcej niż 01 - zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz ich łatwiejsza bo centralna archiwizacja danych,
 • Tak samo - profile użytkowników funkcjonują w ten sposób, iż bez względu na którym komputerze sie logują, otrzymują to samo środowisko pracy (pulpit, dokumenty, aplikacje),
 • Według potrzeb - podzielenie zasobów danych dla poszczególnych grup użytkowników,
 • Na tajniaka - ułatwia spełnienie wymogów prawnych związanych z ochroną informacji niejawnych,
 • Bez dostępu - zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych funkcji systemu operacyjnego,
 • Around the world - pozwala na bezpieczne prowadzenie działalności rozproszonej geograficznie z zapewnieniem integralności, poufności i autentyczności wymienianych danych.