Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Wirtualizacja serwerów i usług narzędziami Hyper-V VMware XEN

Rozwiązania do wirtualizacji Microsoft Hyper-V Server, VMware vSphere i Citrix XenServer przyczyniają się do spadku nakładów inwestycyjnych, dzięki konsolidacji serwerów oraz obniżeniu kosztów operacyjnych i automatyzacji.

Wirtualizacja to termin pojawiający się w informatyce w ostatnich latach i odmieniany był licznie i na wszelkie możliwe sposoby w teleinformatycznych mediach, informacjach dziennikarskich, a także w materiałach branżowych - zarówno tych marketingowych jak i publikacjach profesjonalistów IT.

Rewolucja w serwerowniach

Wirtualizacja to również, poza medialnym szumem, słowo które zrewolucjonizowało podejście do organizowania serwerowni i usług, zarówno pośród małych klientów, posiadających jedną lub dwie fizyczne maszyny, jak i wśród potężnych dostawców rozwiązań informatycznych dysponujących setkami serwerów usług, nierzadko geograficznie rozproszonych po obszarze wielu kontynentów.

Dla Supremo wirtualizacja serwerów i usług to sposób na zaoferowanie Tobie rozwiązań pozwalających w istotny sposób ograniczyć nakłady (zarówno czasowe jak i pieniężne) ponoszone na informatykę a także podnieść bezpieczeństwo posiadanych serwerów i usług na wyższy poziom. Wykorzystujemy tylko sprawdzone narzędzia do wirtualizacji jak:

 • Microsoft Hyper-V Server,
 • VMware vSphere,
 • Citrix XenServer.

Wyzwania dla Twojej firmy

 • Koszty - Ile kosztuje Ciebie uruchomienie kolejnej usługi na serwerze? Czy zgodnie z zaleceniami każda maszyna obsługuje jedną usługę?
 • Bezpieczeństwo - Czy wszystko działa na pojedynczym serwerze fizycznym? Co zrobisz w przypadku awarii? Jak szybko ponownie uruchomisz system w pełnej sprawności?
 • Archiwizacja - Jak często wykonywana jest archiowizacja danych i aplikacji przechowywanych na serwerach?

Niższe koszty

Najistotniejszą zaletą rozwiązań wirtualizacyjnych jest znaczące obniżenie kosztów budowania infrastruktury teleinformatycznej w firmie. W związku z wymaganiami stawianymi przez dzisiejsze aplikacje finansowo-księgowe, do obsługi klienta czy oprogramowanie specjalistyczne przedsiębiorcy stawiani są przed koniecznością posiadania kilku osobnych maszyn serwerowych.

W związku z wysokim kosztem sprzętu serwerowego (oraz znacznymi późniejszymi kosztami utrzymania tego sprzętu), wprowadzenie do firmy nowego oprogramowania bądź usługi serwerowej może być obciążające od strony kosztowej.

Rozwiązanie wirtualizacyjne pozwala zachować wymagany, czy to przez producenta oprogramowania, czy tez przez względy bezpieczeństwa i stabilności, poziom odrębności usług, przy zachowaniu racjonalnych kosztów inwestycji w sprzęt.

Młodość szybko mija

Należy również pamiętać o kwestii "starzenia się" sprzętu informatycznego. Realny koszt TCO (Total Cost of Ownership) dla serwerów powinien uwzględniać konieczność wymiany serwera na nowszy po kilku latach jego użytkowania.

Aktualizacje systemów operacyjnych i aplikacji wymuszają przejście na nowszy, bardziej wydajny sprzęt obsługujący pojawiające się w teleinformatyce nowe, bardziej wymagające technologie. Wirtualizacja serwerów powoduje że obciążenia te są mniejsze a koszt TCO dla serwera aplikacyjnego czy bazodanowego zdecydowanie maleje.

Zielone serwery

Oczywiście nie bez znaczenia jest też kwestia zużycia energii elektrycznej oraz konieczność zapewnienia miejsca w serwerowni dla każdego kolejnego zakupionego serwera fizycznego.

Zważywszy że w większości przypadków wymaganie działania usług czy oprogramowania jest 24h, koszty chociażby energii elektrycznej dla zapewnienia całodobowej pracy kilku czy kilkunastu maszyn stanowią poważną pozycję w comiesięcznym budżecie działów IT.

Serwerowi przodownicy pracy

Kolejną zaletą oferowaną przez rozwiązania wirtualizacyjne jest bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez firmy zasobów sprzętowych. Wybierając rozwiązania oparte o oprogramowanie Microsoft Hyper-V, Vmware vSphere czy Citrix XenServer możemy zaoferować Tobie zdecydowanie lepsze i optymalniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych.

Fizycznie posiadane zasoby dyskowe, czas pracy procesora czy pamięć RAM w wielu przypadkach pozostają niewykorzystane całkowicie, ze względu na niskie wykorzystanie tych zasobów przez system operacyjny czy używane na serwerze oprogramowanie.

Razem bezpieczniej?

Pozostając przy rozwiązaniach instalowania serwerów fizycznych, sytuacja taka trudna jest do uniknięcia. Ze względów bezpieczeństwa, w wielu przypadkach firmy powinny unikać konsolidowania wielu usług na jednym serwerze. Bezpieczeństwo i dobre praktyki zalecają instalację baz danych, serwerów autentykacyjnych AAA (takich jak np. Microsoft Active Directory), serwerów aplikacji webowych oraz serwerów poczty na oddzielnych maszynach.

Razem, ale osobno

Dzięki temu ewentualna awaria bądź błąd jednego z elementów systemu nie grozi konsekwencjami dla pozostałych danych i usług klienta. Rozwiązanie wirtualizacyjne w układzie serwer fizyczny będący hostem wirtualizacji (tzw. Hypervisorem).

Nadzoruje on kilka maszyn wirtualnych z rozdzielonymi usługami, powoduje optymalne wykorzystanie zasobów pamięci RAM, mocy obliczeniowej procesora i dysków serwera, przy zachowaniu wymaganego bezpieczeństwa separacji usług. W takiej sytuacji to Hypervisor dba o odpowiednie przydzielanie zasobów poszczególnym maszynom wirtualnym.

prawo i porządek

Dodatkowo korzystna polityka licencjonowania, oferowana przez takich producentów rozwiązań wirtualizacyjnych jak - Microsoft czy VMware pozwala na skorzystanie z tego rodzaju rozwiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu oprogramowania.

Konsolidacja serwerów wirtualnych na nielicznych serwerach fizycznych pozwala też na bardziej efektywne zarządzanie ich pracą oraz monitorowanie ich działania. Tu polecić należy wykorzystanie dodatkowych narzędzi oferowanych przez dostawców oprogramowania wirtualizacyjnego, które powodują że zadania jak:

 • konfigurowanie środowiska,
 • diagnozowanie potencjalnych problemów,
 • monitorowanie działania.

Nawet setek serwerów wirtualnych uruchomionych na dziesiątkach serwerów fizycznych rozproszonych niekiedy po wielu odległych geograficznie lokalizacjach, przestaje być koszmarem dla pracowników działu IT, a staje się prawdziwą przyjemnością.

Czas wdrożenia

Jedną z podstawowych i najważniejszych zalet, które decydują o wyborze rozwiązań wirtualizacyjnych podczas planowania struktury IT w firmie jest kwestia łatwości i prędkości przeprowadzenia wdrożenia opartego o środowiska wirtualizowane.

Kiedy w dzisiejszym biznesie czas gra kluczową rolę i pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurentami, poświęcanie tygodni na przygotowanie nowego sprzętu serwerowego przeznaczonego do planowanych zastosowań jest całkowicie nieakceptowalne.

Choć goni nas czas

Podczas, gdy proces wyboru odpowiedniego sprzętu z oferty producentów, znalezienie dostawcy, zamówienie wraz z oczekiwaniem na dostawę z magazynów, jego umieszczenie w odpowiedniej serwerowni, zainstalowanie i skonfigurowanie zająć może tygodnie, a to dopiero początek drogi  - instalacja systemu operacyjnego, jego początkowa konfiguracja i instalowanie poprawek również zajmują cenny czas.

Natomiast powołanie nowego serwera wirtualnego z predefiniowanego wcześniej wzorca to kwestia kilkunastu minut. Praca informatyka sprowadza się w takim przypadku do jego finalnego skonfigurowania, zainstalowania i uruchomienia docelowej usługi. Nie bez znaczenia jest istotnie mniejszy nakład pracy (a więc tym samym i koszt) pracy informatyka.

wirtualne lądowanie awaryjne

Kolejnymi zaletami, które idą za zastosowaniem rozwiązań wirtualizacyjnych jest elastyczność naszej infrastruktury IT. Waga tego problemu uwidacznia się zwłaszcza w sytuacjach nagłej awarii bądź podczas testowania różnych wariantów usług czy oprogramowania.

W standardowej sytuacji, dysponując usługami uruchomionymi na serwerach fizycznych w razie awarii tracimy znaczny czas na ich przeniesienie na inny sprzęt - odpowiadający parametrami i konfiguracją temu uszkodzonemu. Niekiedy zajmuje to godziny, czasami dni.

W przypadku prawidłowego zaplanowania i skonfigurowania naszych maszyn fizycznych odpowiedzialnych za obsługę serwerów wirtualnych proces przeniesienia  / przełączenia na inną maszynę fizyczną zajmuje minuty, a po sięgnięciu po kolejne oferowane przez Supremo rozwiązania, a mianowicie technologie klastrowe HA, staje się całkowicie automatyczny.

Zielona informatyka

I wreszcie last but not least - kwestia aspektów ekologicznych związanych z przejściem na rozwiązania wirtualizacyjne. Odpowiedzialność społeczna to w dzisiejszych czasach ważny aspekt postrzegania społecznego firm, zarówno tych małych jak i ogromnych międzynarodowych koncernów.

Wirtualizacja to rozwiązanie pozwalające na znaczące ograniczenie zużycia energii w serwerowniach a co za tym idzie pozwalająca na bardziej ekologiczne postrzeganie teleinformatyki profesjonalnej. Dodatkowym zyskiem społecznym jest ogromna redukcja ilości zużytego sprzętu komputerowego który trafia po latach do centrów recyklingu. 

Przejście z serwerów fizycznych na wirtualne to zmiana podobnego kalibru do przejścia z poczty tradycyjnej na przyjazną dla środowiska naturalnego - elektroniczną.

Korzyści dla firmy

 • Konsolidacja serwerów - zastosowanie wirtualizacji pozwala ograniczyć liczbę serwerów, oferując przy tym możliwość płynnego zwiększania przydziału zasobów, i jednocześnie ogranicza koszt utrzymania infrastruktury, ponieważ mniej kosztuje:
 • Oszczędność energii elektrycznej - poprzez zmniejszenie ilości fizycznych serwerów i wykorzystania do maksimum serwerów zwirtualizowanych
 • Chłodzenie - mniejsza  liczba maszyn to mniejsza ilośc wydzielanego ciepła
 • Przestrzeń w serwerowni - wykorzystywane do przechowywania serwerów
 • Elastyczne wykorzystanie zasobów - możliwość dynamicznego przenoszenia środowisk między serwerami, wraz z generowanym przez nie obciążeniem pozwala na:
 • Przeniesienie krytycznej aplikacji - na przykład system Comarch ERP XL lub Altum na nowy serwer wraz ze wzrostem jej wykorzystania i większym zapotrzebowaniem na zasoby
 • Zwiększenie niezawodności - niepoprawne działanie jednej z aplikacji zainstalowanych na serwerze nie wpłynie na działanie innych aplikacji uruchomionych w osobnych wirtualnych środowiskach
 • Zapewnienia ciągłości - działania systemów oraz szybkiego przywracanie w razie awarii (Disaster Recovery), dzięki automatyzacji tworzenia kopii zapasowych i możliwości przenoszenia środowisk między fizycznymi serwerami jest to możliwe przy niewielkich nakładach finansowych
 • Środowiska testowe i deweloperskie - klonowanie wirtualnych środowisk umożliwia przetestowanie wszelkich łat i poprawek na zreplikowanym środowisku, bez wpływania na produkcyjny serwer
 • Wygodna obsługa starszych aplikacji i systemów - w wielu firmach wykorzystywane są nadal aplikacje działające na nieaktualnych wersjach systemów operacyjnych i starym sprzęcie
 • Pełna utylizacja zakupionego sprzętu serwerowego - technologia wirtualizacji pozwala  w pełni obciążyć zakupione maszyny serwerowe