Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Wydajne i bezpieczne sieci komputerowe - Routing VPN QoS

Przy rosnącej złożoności i powszechności technologii zdalnego dostępu, takich jak VPN lub Direct Access coraz więcej organizacji pozwala zatrudnionym przez siebie osobom pracować zdalnie.

Telepraca była przez wiele lat dostępna tylko dla międzynarodowych korporacji i firmy z branży nowych technologii. Praca zdalna w połączeniu z elastycznym czasem pracy pozwala całkowicie zmienić sposób realizacji codziennych obowiązków. Pracownicy mogą dzielić czas pracy pomiędzy domem i biurem lub całkowicie pracują zdalnie.

Stawiamy na elastyczność

Jako pracodawca, który wspiera telepracę, możesz zyskać na zwiększeniu produktywności, niższych kosztach związanych z etatami jak i na dostępie do większej puli utalentowanych potencjalnych pracowników. Dla pracowników natomiast telepraca może oznaczać lepszą równowagę między życiem prywatnym, a zawodowym oraz ograniczenie kosztów i trudności związanych z dojazdami do pracy i z powrotem.

Wyzwania dla Twojej firmy

  • Mobilni handlowcy - Jak zapewniasz im dostęp do plików na serwerach w centrali lub do programu sprzedażowego, gdy są w podróży służbowej?
  • Na podsłuchu - Czy komunikacja z oddziałami Twojej firmy, przekazywane pliki i połączenia z systemem sprzedażowym jest całkowicie bezpieczna?
  • Młodzi rodzice - Czy wspierasz ich w zabieraniu pracy do domu? Czy w zimy stulecia połowa pracowników nie dojedzie do firmy?

VPN - Zdalny dostęp do zasobów firmy

VPN (Virtual Private Network) jest prywatną siecią, która używa publicznej sieci, najczęściej Internetu, do łączenia zdalnych punktów i użytkowników. Oprócz wykorzystywania dedykowanych połączeń, VPN stosują połączenia internetowe przebiegające od sieci prywatnej lub korporacyjnej do punktu zdalnego albo zdalnego użytkownika.

Podczas normalnej pracy w firmie, często pojawia się potrzeba zdalnego dostępu do zasobów firmy. Dla wielu przedsiębiorstw, w szczególności posiadających wiele oddziałów, takie rozwiązanie staje się wymogiem, a nie tylko potrzebą. Zdalny dostęp polega na użytkowaniu zasobów firmy, kiedy znajdujemy się poza biurem.

QoS

QoS (Quality of Service) to zestaw reguł i możliwość ustalenia priorytetu ruchu pakietów w sieciach firmowych. Internet to mnogość pakietów odpowiedzialnych za transmisję VIDEO, transmisję dźwięku, przesył poczty elektronicznej czy przeglądanie witryn internetowych.

Usługi QOS pozwalają na określenie w każdej organizacji jaki ruch drogą Internetową ma być obsługiwany w pierwszej kolejności by zapewnić np. pierszeństwo dla aplikacji biznesowych a w drugiej kolejności obsłużyć wyświetlanie stron internetowych. Usługi te pozwalają również na całkowitą blokadę określonego typu usług np. VoIP.

Usługi terminalowe

Zdalny dostęp może być zrealizowany za pomocą usług terminalowych Windows, które pozwalają na pracę z aplikacjami w firmie poprzez słabe łącza, takie, jak modem czy połączenie GSM. Jest to możliwe dzięki protokołowi RDP, który odpowiada za przesyłanie ekranów, znaków z klawiatury i ruchów myszy pomiędzy użytkownikiem znajdującym się w dowolnym miejscu na świecie, a serwerem pulpitu zdalnego pracującym w biurze.

Dla firm wielooddziałowych, których pracownicy musza pracować na wspólnej, centralnej bazie danych, jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, ze względu na elastyczność i funkcjonalność.

Dostęp zdalny realizowany w taki sposób pozwala na pracę z dowolnego miejsca na świecie na wszystkich potrzebnych programach, tak, jakby użytkownik znajdował się w biurze, a do uruchomienia zdalnego połączenia wystarczy przeglądarka internetowa.

Direct Access

Dla firm szukających innego rozwiązania, system Microsoft Windows 10 udostępnia funkcję Direct Access, która w połączeniu z Windows Server 2016, pozwala na zdalny dostęp do zasobów firmy bez konieczności wykorzystywania funkcji VPN. Użytkownik korzystający z takiego wariantu zawsze ma szybki dostęp do zasobów firmy, dokładnie tak, jakby znajdował się w jej siedzibie.

Funkcja Direct Access w systemie Windows Server 2016 sprawia, że informatycy mogą oferować użytkownikom bezproblemowy, bezpieczny dostęp do danych firmowych przy użyciu dowolnego połączenia internetowego. Mogą również zarządzać maszynami zdalnymi bez czekania na to, aż użytkownik zainicjuje połączenie VPN.

Infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI)

Technologie Virtual Desktop Infrastructure (VDI) w systemie Windows Server 2016 zapewniają elastyczne opcje wdrożenia VDI: pule pulpitów, pulpity osobiste i sesje pulpitu zdalnego (wcześniejsze usługi terminalowe).

Informatycy mogą dostosować różne konfiguracje scenariuszy wdrożeniowych – w ten sposób potrzeby Twojej organizacji zostaną spełnione, a zarządzanie będzie można prowadzić z poziomu jednej, ujednoliconej konsoli.

Usługa BranchCache

Usługa BranchCache w systemie Windows Server 2016 buforuje dane, do których użytkownicy uzyskiwali niedawno dostęp w biurze oddziału. Może automatycznie i płynnie poprawić dostęp do danych na serwerach plików i serwerach intranetowych za pośrednictwem sieci WAN.

Korzyści dla firmy

  • Rozmowa kontrolowana - poufność transmisji danych poprzez zaawansowane szyfrowanie,
  • Nie dla każdego - Autentykacja i autoryzacja punktów końcowych transmisji, dlatego otrzymujesz bezpieczne połączenie pomiędzy siedzibą główną, oddziałami i zdalnymi pracownikami firmy,
  • Bez inwestycji - Niskie koszty wdrożenia i rozbudowy sieci WAN w oparciu o publiczną infrastrukturę Internetu oraz łatwa skalowalność rozwiązania i szybka rozbudowa o nowe punkty sieci,
  • Na szybko - elastyczna konfiguracja oraz personalizacja usług dla klientów mobilnych.