Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Microsoft Azure

System Microsoft Azure to otwarta i elastyczna platforma usług w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing), umożliwiająca większą kontrolę nad wydatkami oraz możliwość rozłożenia ich w czasie.

Microsoft Azure to chmura publiczna oferowana przez Microsoft, czyli dostępne w każdej chwili zasoby obliczeniowe wraz z dodatkowymi usługami, które firmy mogą wykorzystywać do utrzymywania własnych aplikacji, zwiększenia możliwości posiadanych centrów danych lub jako jedyne, kompletne środowisko informatyczne.

Nieograniczone możliwości

Microsoft Azure pozwala na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, których wdrożenie w modelu tradycyjnym byłoby z powodu wysokich kosztów nieosiągalne. Wykorzystywanie bowiem tych samych rozwiązań w modelu usługowym nie tylko znacznie eliminuje środki na inwestycje w infrastrukturę, ale także czas niezbędny na ich wdrożenie.

Wystąpienia obliczeniowe

Maszyny wirtualne

ikona-computing1.pngUsługa Maszyny wirtualne systemu Microsoft Azure umożliwia wdrażanie obrazów systemu Windows Server w chmurze. Można wybrać obrazy z galerii lub użyć własnych dostosowanych obrazów.

Usługi w chmurze

ikona-computing2.pngUsługi w chmurze systemu Microsoft Azure eliminują konieczność zarządzania infrastrukturą serwera. W przypadku ról, Sieć Web i Proces roboczy umożliwiają szybkie tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji oraz zarządzanie nimi.

Witryny sieci Web

ikona-computing3.pngUsługa Witryny sieci Web systemu Microsoft Azure umożliwia wdrażanie aplikacji sieci web w skalowalnej i niezawodnej infrastrukturze chmury. Możesz szybko skalować w dowolnym kierunku, a nawet skalować automatycznie, aby spełnić wymagania aplikacji.

Usługi mobilne

ikona-computing4.pngUsługa Usługi mobilne systemu Microsoft Azure oferuje skalowalne zaplecze w chmurze, służące do tworzenia aplikacji przeznaczonych do Sklepu Windows, aplikacji działających w systemach Windows Phone, Apple iOS i Android oraz aplikacji w języku HTML/JavaScript. W zaledwie kilka minut można dodać do aplikacji funkcję przechowywania danych w chmurze, funkcję uwierzytelniania użytkowników oraz funkcję wysyłania powiadomień wypychanych.

Usługi danych

Magazyn

ikona-data1.pngUsługa Magazyn systemu Microsoft Azure oferuje nierelacyjny magazyn danych, w tym magazyn obiektów BLOB, tabel, kolejek i dysków.
 

Baza danych SQL

ikona-data2.pngUsługa Baza danych SQL systemu Microsoft Azure jest usługą relacyjnej bazy danych umożliwiającą organizacjom szybkie tworzenie, rozszerzanie i skalowanie aplikacji relacyjnych w chmurze.

Raportowanie SQL

ikona-data3.pngUsługa Raportowanie SQL systemu Microsoft Azure umożliwia umieszczenie w aplikacji systemu Microsoft Azure łatwo dostępnych funkcji raportowania. Można rozpocząć pracę w ciągu godzin, a nie w ciągu dni przy niższych początkowych kosztach i bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury raportowania.

Kopia zapasowa

ikona-data5.pngUsługa Kopia zapasowa systemu Microsoft Azure zarządza kopiami zapasowymi w chmurze przy użyciu znanych narzędzi do wykonywania kopii zapasowych, dostępnych w systemach Windows Server 2016 i Windows Server 2016 Essentials oraz składniku System Center 2016 Data Protection Manager.

Usługa HDInsight

ikona-data4.pngHDInsight to usługa firmy Microsoft oparta na technologii Hadoop, przenosząca do chmury rozwiązanie Apache Hadoop. Można w pełni korzystać z dużych ilości danych przy użyciu opartej na chmurze platformy danych, która zarządza danymi dowolnego typu i rozmiaru.

Hyper-V Recovery Manager

ikona-data5-1.pngUsługa Hyper-V Recovery Manager pomaga w ochronie ważnych usług, koordynując replikację i odzyskiwanie chmur prywatnych systemu System Center 2016 w dodatkowej lokalizacji.

Usługi aplikacji

Usługi Media Services

ikona-app1-1.pngUsługi Media Services systemu Microsoft Azure oferują oparte na chmurze rozwiązania multimediów znane z wielu istniejących technologii w tym funkcje odbierania, kodowania, konwersji formatów, ochrony zawartości oraz przesyłania strumieniowego na żądanie i na żywo.

Usługa Active Directory

ikona-app2.pngUsługa Active Directory systemu Microsoft Azure oferuje funkcje zarządzania tożsamościami i kontroli dostępu, których można używać w aplikacjach w chmurze. Można synchronizować lokalne tożsamości i włączyć rejestrację jednokrotną, aby uprościć użytkownikom dostęp do aplikacji w chmurze.

Magistrala usług

ikona-app3.pngUsługa Magistrala usług systemu Microsoft Azure to infrastruktura obsługi komunikatów, która działa między aplikacjami i umożliwia im wymianę komunikatów, co ułatwia skalowanie i zwiększa odporność.

Pamięć podręczna

ikona-app4.pngUsługa Pamięć podręczna systemu Microsoft Azure przybliża dane do logiki aplikacji. Gdy rośnie obciążenie operacjami użytkowników, usługa Pamięć podręczna pomaga aplikacjom przeskalować się i zwiększyć szybkość reakcji.

Usługa BizTalk Services

ikona-app5.pngMicrosoft Azure BizTalk Services to prosta, wydajna i rozszerzalna chmurowa usługa integracji, które oferuje funkcje integracji międzyfirmowej (Business-to-Business, B2B) oraz integracji aplikacji w przedsiębiorstwie (Enterprise Application Integration, EAI), dzięki czemu umożliwia tworzenie rozwiązań integracji chmurowej i hybrydowej.

Sieć

Sieć wirtualna

ikona-network1.pngUsługa Sieć wirtualna systemu Microsoft Azure umożliwia tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w systemie Microsoft Azure oraz bezpieczne łączenie ich z lokalną infrastrukturą informatyczną.

Menedżer ruchu

ikona-network2-1.pngUsługa Menedżer ruchu systemu Microsoft Azure umożliwia równoważenie obciążenia ruchem przychodzącym wielu usług obsługiwanych w systemie Microsoft Azure, niezależnie od tego, czy są one uruchamiane w jednym centrum danych, czy też w różnych centrach danych na całym świecie.

Ewolucja Twojej firmy

Cloud Computing to nie rewolucja technologiczna, a raczej ewolucja sposobu korzystania z informatyki. Chmura powoduje, że życie staje się prostsze, a firmy mogą się szybciej rozwijać. Aplikacje można tworzyć przy użyciu dowolnego języka, narzędzia lub architektury. Ponadto własne aplikacje chmury publicznej można integrować z istniejącym środowiskiem IT.

Chmura obliczeniowa zmienia kierunek rozwoju całego rynku IT. Podnosi możliwość działów IT jednocześnie zmniejszając koszty związane z ich działalnością. Wpływają bezpośrednio na znaczą poprawę funkcjonowania firm pozwalając skupić się na ich bezpośredniej działalności.