Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Microsoft Intune

Microsoft Intune to usługa dla małych i średnich firm, upraszczająca procesy zarządzania urządzeniami mobilnymi i komputerami.

Proces konsumeryzacji IT sprawia, że pracownicy chcą wykorzystywać w pracy własne urządzenia mobilne i komputery. Twoim zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności tych urządzeń.

Wykorzystaj usługę Microsoft Intune do zarządzania komputerami stacjonarnymi i różnymi rodzajami urządzeń mobilnych za pomocą pojedynczego ujednoliconego rozwiązania, działającego w chmurze lub w przystosowanej do tego celu infrastrukturze lokalnej.

Wprowadź jednolitą infrastrukturę do zarządzania

Zwiększ efektywność IT, łącząc funkcje zarządzania komputerami stacjonarnymi i urządzeniami mobilnymi oraz ich zabezpieczanie w ujednoliconej infrastrukturze. Usługa Intune jest gotowym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które łączy się z narzędziem System Center Configuration Manager, aby umożliwić zarządzanie z jednego miejsca urządzeniami mobilnymi, komputerami stacjonarnymi i komputerami wirtualnymi.

intune-monitor.jpg

Administratorzy mogą identyfikować wszystkie urządzenia końcowe i zarządzać nimi, w tym komputerami z systemami Windows Pro i Enterprise, tabletami z systemem Windows RT, smartfonami, iPadami, iPhonami oraz urządzeniami osadzonymi za pośrednictwem jednego interfejsu.

Centralne zarządzanie użytkownikami i urządzeniami

Usługa Intune integruje się z usługami domenowymi Active Directory, dzięki czemu można korzystać z istniejących kont użytkowników i grup zabezpieczeń. Można także scentralizować zarządzanie aktualizacjami, oprogramowaniem i zasadami dla urządzeń użytkowników.

Dostarczaj aplikacje do użytkowników

Podczas procesu dostarczania aplikacji, usługa Intune pozwala administratorom skoncentrować się na użytkownikach. Możesz ustawić jedną zasadę, która spowoduje dostarczenie aplikacji do użytkownika w sposób najodpowiedniejszy dla używanego przez niego urządzenia — albo zostanie zainstalowana bezpośrednio na urządzeniu, albo zwirtualizowana.

Uprość zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Dzięki usłudze Intune, możesz zapewnić pracownikom dostęp do potrzebnych im zasobów i aplikacji za pomocą wybranych swobodnie urządzeń bez zwiększania złożoności infrastruktury.

Korzystaj z jednej konsoli do zdalnego zarządzania urządzeniami i zabezpieczania ich, w tym komputerów stacjonarnych, urządzeń z systemem Windows Phone 8 oraz tabletów z systemem Windows RT. Obsługa systemów iOS oraz Android jest również możliwa. Aby jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości działania, zintegruj usługę Windows Intune z istniejącymi lokalnie infrastrukturami, w tym usługą Active Directory, rozwiązaniem System Center Configuration Manager i systemem Microsoft Exchange Server.

Większa elastyczność

Teraz opcje wdrażania i zarządzania obejmują bezpośrednio wszystkie urządzenia. Wykrywaj urządzenia z systemami Windows RT, Windows Phone 8, a także iPady i iPhony oraz zarządzaj nimi, łącząc się bezpośrednio z usługą Intune za pomocą wbudowanych agentów oraz usług.

Możesz też połączyć się z usługą Windows Intune za pomocą programu Exchange ActiveSync i zapewnić obsługę innych platform dysponujących klientami EAS, w tym urządzeń z systemami Windows Phone 7 i Android. Kolejna możliwość to dodanie własnych urządzeń przez użytkowników bez potrzeby kontaktowania się z działem IT.

Proaktywne monitorowanie kondycji systemu

Usługa Intune oferuje centralną lokalizację przeznaczoną do szybkiej oceny kondycji nadzorowanych urządzeń w organizacji. Wyświetl podsumowanie najważniejszych aktywnych alertów lub znajdź szczegółowe informacje o konkretnym urządzeniu, specyfikacjach systemu, szczegółach alertu i ustawieniach zasad zabezpieczeń.

Dostarczaj aplikacje do użytkowników

Wybierz najlepszą dla pracowników metodę dystrybucji oprogramowania, aby mogli korzystać ze spersonalizowanego portalu samoobsługowego lub aplikacji umożliwiającej przeglądanie i instalowanie aplikacji zatwierdzonych przez dział IT. Użytkownicy mogą wybrać, co chcą zainstalować na danym urządzeniu, a Ty zyskujesz prywatną metodę wdrażania aplikacji przez Internet dla użytkowników końcowych.

Ulepszone zarządzanie zdalne komputerami stacjonarnymi

Korzystając z konsoli administracyjnej usługi Intune, wykonuj zdalnie zadania, w tym skanowanie, aktualizacje definicji złośliwego oprogramowania i ponowne uruchomianie systemów. Za pomocą konsoli zarządzania, zgromadź dane o zapasach nadzorowanego oprogramowania i sprzętu. Pomóż w ochronie informacji biznesowych na urządzeniach mobilnych, korzystając z ustawień zasad zabezpieczeń i funkcji zdalnego wymazywania.

Lepszy nadzór i kontrolowanie zgodności

Wybierz metody aktualizacji, w tym zarządzania poprawkami do oprogramowania, które najlepiej odpowiadają Twojej organizacji. Z łatwością monitoruj aktywne alerty, status i aktualizacje oprogramowania z poziomu konsoli zarządzania, a także automatycznie odbieraj wiadomości e-mail z powiadomieniami o alertach.

Połącz usługi Intune i Active Directory, aby zsynchronizować w chmurze konta użytkowników i grupy zabezpieczeń. Możesz też pójść o krok dalej i wprowadzić połączenie z narzędziem System Center Configuration Manager, aby ujednolicić zarządzanie komputerami stacjonarnymi, urządzeniami mobilnymi, serwerami oraz maszynami wirtualnymi.

Wprowadź wszechstronne zarządzanie zasadami

Ustawiaj i stosuj zasady zabezpieczeń oraz zarządzaj nimi w odniesieniu do wielu grup użytkowników opartych na grupach zabezpieczeń usługi Active Directory lub dedykowanych niestandardowych grup zarządzania. Zastosuj te zasady do utrzymania zgodności i bezpieczeństwa urządzeń w całej organizacji.

Zapewnienie ochrony urządzeń końcowych

Dołączone oprogramowanie Endpoint Protection pozwala chronić komputery przed złośliwymi zagrożeniami i oprogramowaniem. Możesz centralnie monitorować zagrożenia i ustawiać powiadomienia o alertach, aby otrzymywać bieżące informacje o wykrytym złośliwym oprogramowaniu.

Większe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa

Zastosuj rozwiązanie System Center Configuration Manager i usługę Intune, aby połączyć zarządzanie urządzeniami mobilnymi z aktualnie wykorzystywanym rozwiązaniem do zarządzania przedsiębiorstwem. Korzystając z ustawień zgodności i raportów, oceń zgodność urządzeń użytkowników i urządzeń klientów z różnymi konfiguracjami. Ponadto wykorzystaj istniejące role zabezpieczeń, aby uprościć zarządzanie i administrowanie urządzeniami pełnomocników.

Zgadzaj się na pracę na własnych urządzeniach

Pracownicy szukają technologii, która ułatwi im wykonanie pracy niezależnie od tego, czy jest to firmowy komputer, czy własny smartfon. Możesz dać im więcej wolności, jednak musisz nadzorować każde urządzenie uzyskujące dostęp do sieci firmowej. Możesz to zrealizować, korzystając z usługi Windows Intune. Wreszcie możesz wspierać inicjatywy „Przynieś własne urządzenie” i obsługiwać wiele platform, w tym systemy Windows RT, Windows 10, iOS i Android.

Daj użytkownikom aplikacje, których potrzebują

Zarządzanie pracownikami mobilnymi jest  łatwiejsze dzięki wykorzystaniu chmury. Dostarczaj aplikacje do urządzeń i zapewniaj pracownikom będącym w podróży dostęp do potrzebnego oprogramowania.

Pozwól pracownikom instalować aplikacje z niemal każdego miejsca dzięki wykorzystaniu portalu firmowego Intune, łatwego w obsłudze katalogu aplikacji. Pracownicy mogą szybko instalować aplikacje z urządzeń mobilnych lub korzystać z przeglądarki na komputerze stacjonarnym.

Zoptymalizuj dystrybucję oprogramowania

Publikuj oprogramowanie bezpośrednio — niezależnie od tego, czy pochodzi od innej firmy, czy zostało utworzone wewnętrznie — bez konieczności korzystania z zewnętrznego sklepu. Dobieraj aplikacje pod kątem roli użytkownika. Dostarczaj aplikacje biznesowe przygotowane na komputery stacjonarne z systemami operacyjnymi Windows, Windows RT, iOS lub na urządzenia z systemem Android.

Pomóż zachować zgodność i bezpieczeństwo urządzeń

Wykorzystaj możliwości konsumeryzacji IT (CoIT). Pozwól pracownikom na uzyskiwanie dostępu do potrzebnych zasobów bez narażania bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa i zgodności z przepisami. Egzekwuj zabezpieczanie kodem PIN i szyfrowanie. Wprowadź opcję zdalnego wymazywania, aby zwiększyć bezpieczeństwo urządzeń należących do przedsiębiorstwa oraz do pracowników.

Zintegruj lokalne usługi domenowe Active Directory z usługą Active Directory Microsoft Azure, aby usługa Intune mogła wykorzystywać konta użytkowników i grupy zabezpieczeń.

Aby uzyskać szerokie wsparcie dla platformy, zintegruj usługi Microsoft Exchange ActiveSync i Intune, co umożliwi zarządzanie niemal każdym urządzeniem w miejscu pracy, poczynając od najnowocześniejszych produktów po starsze smartfony i tablety, które posiadają pracownicy.