Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:
Solumus Sp. z o.o.

Klient:Solumus Sp. z o.o.

Zakres:ERP

Adres WWW:www.solumus.pl

Firma Solumus Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy alei Armii Krajowej 34/5 do niedawna jako Tesla, działa prężnie na polskim i europejskim rynku paliwowym. Dostarcza nowoczesnych rozwiązań biznesowych w obszarach: paliwa płynne, biopaliwa, LPG i paliwa ciężkie. Przedsiębiorstwo wspiera także lokalny sport, a pracownicy żyją pasjami takimi jak podróże i fotografia.

                                                               

"Ewidencja kontraktów zakupowych"

Funkcjonalność oparta o dokumenty ofert. Definiują artykuły wiodące, a pod każdy (w zależności od dat kontraktu) są z automatu tworzone linie harmonogramu na koniec każdego miesiąca. Każdy artykuł wiodący może mieć przypisaną dedykowaną cenę stałą lub dedykowaną formułę cenową. Część parametrów w momencie wprowadzania artykułu wiodącego system z automatu definiuje numer kontraktu zakupowego (numer obcy) jako nową wartość klasy cechy kontrakt zakupowy. Definiowanie kontraktów umożliwia pełną elastyczność parametrów kontraktu w zależności od wymagań danego działu. Zawiera wiele szczegółów parametru kontraktu.

"Wartości kwotowań giełdowych i integracja z Bloomberg"

Precyzyjne dane dla danego notowania. Każdy produkt (nie jest to kartoteka towarowa tylko wartość słownikowa rozumiana jako międzynarodowa nazwa danego produktu przy konkretnych warunkach dostawy - INCOTERMS) może mieć dowolną ilość zdefiniowanych notowań i dla każdego z nich musi być na każdy dzień musi być wprowadzona wartość kwotowania. Wszystkie wartości są na chwilę obecną pobierane online z bazy danych agencji Bloomberg na żądanie użytkownika. Po wprowadzeniu wszystkich kwotowań wymaganych na dany dzień można z poziomu tej listy wykonać rekalkulacje indeksów cenowych i formuł cenowych.

"Definicje formuły cenowej"

Każda formuła cenowa może składać z dowolnej liczby elementów formuły cenowej. Wartość wynikowa formuły cenowej jest wynikiem operacji matematycznych na elementach tej formuły. Każdy element formuły cenowej jest wyliczany zdefiniowanym algorytmem jako średnia wartość z algorytmu tego elementu. Średnia jest wyliczana za okres zdefiniowany dla każdego elementu, mogą to być parametry typu – miesiąc, tydzień, dzień. Formuła cenowa może też być liczona wg przyszłej wartości. Do czasu wprowadzenia w systemie tych przyszłych wartości, wartość formuły prezentowana jest na zielono i oznaczana jako niezakończona.

"Generator zamówień z kontraktów"

Pobiera dane z kontraktu zakupowego lub sprzedażowego i pozwala na wystawienie zamówienia zakupowego lub sprzedażowego w pełni zgodnego z parametrami kontraktu przy zachowaniu wszystkich parametrów kontrolnych określonych na kontrakcie. W przypadku artykułu wiodącego wycenianego wg formuły cenowej podczas tworzenia zamówienia operator ma możliwość kalkulacji zamówienia wg formuły określonej na kontrakcie lub wskazania innej formuły, jeżeli formuła kontraktu jest liczona wg przyszłej wartości. Wartości ostateczne faktur zakupu i faktur sprzedaży są weryfikowane przez procesy BPM na dzień zapadalności danej formuły cenowej w kontrakcie i jest wysyłana informacja do użytkowników o konieczności wprowadzenia korekty wartości faktury sprzedaży lub weryfikacji wartości faktury zakupu.

Korzyści biznesowe

 • Szybsza realizacja procesów zakupowych, paliw.
 • Poprawa komunikacji z klientami.
 • Rejestracja kosztów logistycznych, faktur i korekt.
 • Wyceny kontraktów, zleceń, rejestracja oświadczeń klienta.

Korzyści Technologiczne

 • Prowadzenie gospodarki magazynowej w oparciu o różne jednostki miar, grup produktowych.
 • Zintegrowana księgowość w ramach systemu.
 • Rejestracja obrotu towarami podlegającymi akcyzie i opłacie paliwowej, w tym bieżąca kalkulacja akcyzy należnej.

"Kontrola gęstości i zmienne przeliczniki jednostek magazynowych"

Każdy towar o wskazanej kategorii (paliwo, LPG, bio) ma zawsze zdefiniowane przynajmniej dwie jednostki (jednostkę masy i objętości). Na karcie towaru mamy zapisane przeliczniki referencyjne tych jednostek. Ze względu na specyfikę tych produktów w zależności od temperatury te przeliczniki za każdym razem mogą być inne. Ta funkcjonalność pozwala na zmianę przeliczników jednostek w locie dla każdej transakcji niezależnie. Operator nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu bez wprowadzenia rzeczywistych wartości masy, objętości lub gęstości. Modyfikacje tych wartości skutkują nie tylko zmianą danych statystycznych elementu dokumentu (masa, objętość), ale również modyfikacją przeliczników jednostki magazynowej, jeżeli sprzedaż lub zakup jest w jednostce innej niż podstawowa.

Wdrożenie w Solumus Sp. z o.o. było jednym z największych wyzwań w mojej dotychczasowej karierze zawodowej. W pierwszej kolejności musiałem zaznajomić się ze specyfiką branży paliwowej i obowiązujących w niej zasad. Pojmując tę wiedzę mogłem dopiero zasiąść do swojej pracy.

Nasze prace zakończyły się sukcesem. Kierownicy sprzedaży otrzymali większą możliwość kontroli nad użytkownikami. Udało się w pełni odwzorować procesy handlowo-magazynowe. Poprawiliśmy także spójność między ewidencją systemową, a rzeczywistymi transakcjami. Klient uzyskał możliwość bardzo szczegółowej kontroli poprawności generowanych dokumentów w procesach BPM. Dzięki temu może je zastosować na wielu płaszczyznach swojej działalności. Należy zwrócić uwagę na wielofirmowość przedsiębiorstwa.

 

Artur Wypych, Chief ERP Project Officer
Supremo.pl

"Definicje repozytoriów"

Dla obiegów dokumentów zdefiniowane zostały dedykowane repozytoria bazodanowe i plikowe (mogą być dowolnie rozbudowywane) Każdy załącznik wprowadzany w DMS musi być skierowany do wskazanego repozytorium. Każde repozytorium ma zdefiniowane niezależne uprawnienia dla grup użytkowników. Oznacza to, że wprowadzenie załącznika do repozytorium o ograniczonych uprawnieniach będzie skutkować brakiem dostępu do danego załącznika przez grupę, która nie posiada takich uprawnień. Wprowadzenie załączników DMS jest możliwe zarówno z pliku jak i metodą kopiuj-wklej, jeśli zapis jest w repozytorium plikowym to system zawsze zapisuje kopię pliku w ścieżce tego repozytorium. Z klientem zostało ustalone, że nikt poza administratorem domeny i systemem nie będzie miał niezależnego dostępu do ścieżki tego repozytorium. Co oznacza, że odczyt załączników jest możliwy tylko z poziomu systemu.

"Książka nadawcza i odbiorcza"

Niezależna od dedykowanych funkcjonalności obiegu dokumentów. Pozwala na ewidencję poczty wychodzącej. W tym przesyłek rejestrowanych i przesyłek z potwierdzeniem odbioru. 

"Definicja obiegu dokumentów"

Każdy obieg ma zdefiniowane swoje etapy dla każdego etapu są przypisane grupy operatorów, którzy mogą zrealizować ten etap i dla każdego etapu zdefiniowana jest lista widocznych lub wymagalnych pól. Dodatkowo każdy typ obiegu może mieć zdefiniowanych swoich obserwatorów, którzy zawsze otrzymują informacje o pojawieniu się dokumentu w danym typie obiegu oraz mają zawsze do nich dostęp nawet jeżeli nie są przypisani do etapu. Każdy typ obiegu może mieć włączoną kontrolę wartości dokumentu (np. 1000 zł) oznacza to, że np. faktury zakupu wprowadzone w obiegu przekraczającej wartość 1000 zł nie mogą być realizowane tym wskazanym typem obiegu. Przejście dokumentu do każdego etapu może być notyfikowane mailem.

System Comarch ERP Altum pozwolił nam na usprawnienie pracy. Po weryfikacji runku rozwiązań informatycznych wiedzieliśmy, że bdzie to jedyne oprogramowanie dostosowane do naszych potrzeb. Wykorzystując elastyczność tej technologii zautomatyzowaliśmy wiele naszych wewnętrznych pocesów. Planujemy ciągły rozwój, a wbudowane narzędzia Comarch ERP Altum z pewnością nam to umożliwią.

Piotr Solka
Wiceprezes Zarządu Solumus GAS

TO NIE KONIEC WSPÓŁPRACY - UMOWA SERWISOWA

W ramach współpracy z Solumus Sp. z o.o podjęte zostały kolejne kroki. W niedługim czasie planowana jest pełna integracja online z bazami paliw i terminalami gazowymi. To pokazuje, że inżynierowie Supremo nie zostawiają swoich klientów i oferują dalej swoje usługi. Zachęcamy naszych partnerów biznesowych do zawierania umów serwisowych. To możliwość wykupienia pakietu godzin naszych specjalistów i natychmiastowa pomoc w razie wystąpienia nagłych problemów.

Pobierz CASE STUDY W PDF

Interesujące?

Porozmawiajmy o zastosowaniu tych rozwiązań w Twojej firmie.

 
Strzalka

Pozostałe wdrożenia

www.obagstore.pl/

ERP

O Bag

O Bag

 • Lider na rynku konfigurowalnych produktów wykorzystuje Comarch ERP Altum
Pełne case study
http://tmtechnologie.pl

IT

TM Technologie

Exchange Online

 • Wdrożenie Exchange Online
 • Migracja z Open Source
 • Ponad 70 użytkowników
www.wernerkenkel.com.pl

IT

Werner Kenkel

Lotus Domino do Exchange Online

 • Analiza, projekt i realizacja wdrożenia
 • Migracja poczty z Lotus Domino na rzecz Exchange Online z rodziny Office 365
Pełne case study