Jeśli nie masz swojego konta

Zaloguj za pomocą:

zapomniałeś hasła?
strzałka

W koszyku:

Brak produktów w koszyku.

Całkowita wartość:

Raportowanie, korygowanie i obliczanie efektów kampanii Internetowych - ROI i ROMI

Piętą achillesową marketingowców bywa nieumiejętność przełamania stereotypu, jako działu generującego wyłącznie koszty. Pokazanie realnego wpływu na sprzedaż i wypracowanie ROI powinno stać się ich nowym celem.

Marketing w wielu polskich firmach jest działem, który głównie zajmuje się kukułczymi jajami podrzucanymi przez inne sekcje, a najmniej czasu poświęca na działania marketingowe. W ocenie innych nie wypracowuje znaczącej wartości dla biznesu, ze sprzedażą współpracując „na wariackich papierach” i nie będąc odpowiedzialnym za wyniki finansowe. Jak temu zaprzeczyć?

Stawiam dolary przeciwko orzechom

Łatwo jest mierzyć liczbę kliknięć, lecz trudniej udowadnia się przed Zarządem ich wpływ na osiąganie założonych celów biznesowych. Czas zamienić zgadywanki na naukowe podejście i pokazać na liczbach i przejrzystych raportach, jak zwiększyłeś skuteczność Twojego serwisu. CXM pozwala łatwo oceniać wyniki, optymalizować konwersję i obliczać wypracowane ROI.

Będziesz lepiej zarządzał budżetem, ponieważ natychmiast wiesz, które kampanie przynoszą zyski, a które wymagają korekty lub też przerwania. Moduł Zarządzania kampaniami oraz konwersją pozwala zautomatyzować wiele działań, a przez to ułatwia skupienie się Działu Marketingu na tworzeniu innowacyjnych akcji i przygotowaniu niezbędnych zasobów.

Wyzwania dla Twojej firmy:

  • Budżetowanie. Czy potrafisz udowodnić zarządowi, że otrzymany budżet to inwestycja, która przyniosła profity?
  • Miara sukcesu. Czy masz raporty dostępne „na klik” pokazujące, jaką wartość wypracowały kampanie e-marketingowe? Nie tylko dziś, ale w dalszej perspektywie czasowej.
  • Nad przepaścią. Czy posiadasz narzędzia, które natychmiastowo pozwalają ocenić efektywność kampanii i podejmować decyzje dotyczące ich kontynuowania?
  • Sprzedażowo. Czy mierzysz wartość przekazywanych leadów do działu sprzedaży? Czy badasz wartość klienta w trakcie jego całego cyklu życia?

Mądre inwestowanie to większe ROI

Kampania jako konkretna, zdefiniowana seria działań marketingowych dotyczących nowego lub zmienionego produktu lub usługi, która jest skierowana do dużej grupy odbiorców. Jej celem jest zaangażowanie klientów i uzyskanie pozytywnego wizerunku Twojej firmy, który skłoni ich do wykonania określonej akcji tzw. konwersji, np. poprzez podanie numeru telefonu.

Bazując na planie marketingowym, kampanie zawierają sposoby oceniania wyników akcji marketingowych, realizowanych przez przedsiębiorstwo. W CXM będziesz śledził wartość konwersji, także w odniesieniu do rezultatów kampanii oraz poniesionych kosztów. Łatwo zidentyfikujesz źródła rosnącej sprzedaży i uzyskasz realne wartości ROI.

Wezwanie do działania

Konwersja ma miejsce, gdy odwiedzający witrynę wykona konkretną czynność, może to być - dokonanie zakupu online, pobranie dokumentu lub rejestracja. Są zdefiniowane, jako część planu marketingowego i zwykle mierzone w procentach, jako poziom konwersji.

To odsetek odwiedzających, którzy wykonali czynność przypisaną do konwersji np. ze 100 osób, 10 wykonało akcję, więc konwersja wyniosła 10%. Konwersja jest niczym innym, jak miarą sukcesu planu marketingowego. Znając jej wartość i inne statystyki, możesz dokonać niezbędnych korekt w realizacji kampanii w celu osiągniecia zdefiniowanych celów.

Staraj się być najlepszy

Wszystko się zmienia i działania, które do tej pory sprawdziły się, teraz mogą okazać się niewystarczające. Zamiast szukać po omacku, wprowadzaj zmiany oparte na naukowych przesłankach. Wbudowane mechanizmy do optymalizacji pozwolą Ci udoskonalać każdy z elementów kampanii od landing page, przez treści po mailingi i uzyskać wyższe konwersje.

Sprzedaż to układanka

Prowadzenie skutecznych kampanii wymaga wykorzystania licznych możliwości, jakie oferuje CXM. Wprowadzenie wartościowania leadów, automatyzacji marketingu i personalizacji może być jedną z podstaw sukcesu. Pełna integracja daje ogromną moc marketingowcom, którzy mogą zmienić oblicze sprzedaży w Twojej firmie.

Korzyści dla firmy

  • Wyższa skuteczność. Większa wiedza o kliencie połączona z personalizacją działań marketingowych sprawi, że uzyskamy wyższe konwersje niż w przypadku standardowych działań.
  • Dla zarządu. Pokazujesz wprost, jak Twoja praca przekłada się na zyski dla firmy i jaką wartość wyrażoną w pieniądzu wypracowałeś. Pokaż na liczbach, jak budżety reklamowe przekładają się na sprzedaż.
  • Informacja na klik. Na bieżąco możesz obserwować, jak Twoje działania przekładają się na konwersję i w efekcie na przychody dla firmy.
  • Oszczędność czasu. Po rozpoczęciu kampanii, większość działań jest realizowana samoczynnie przez moduł Marketing Automation, a Twoi ludzie mogą skupić się na działaniach kreatywnych.
  • Udana inwestycja. Na podstawie wyników finansowych możesz szybko sprawdzić ROI i ocenić, czy kampania wymaga zmian lub też trzeba ją przerwać.