Centrala

Dane kontaktowe

Supremo Sp. z o.o.

ul. Śmigielska 13
60-102 Poznań

Tel. +48 61 28 32 118
email: administracja@supremo.pl

NIP: 7851749865
REGON: 300544363
KRS: 0000276358

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 62.500 zł.

Oddział

Wrocław

ul. Szczytnicka 11, 6.46, 
50-382 Wrocław

Tel. 71 661 21 57

Oddział

Kraków

ul. Borkowska 25B/U2, 
30-438 Kraków

Tel. 12 225 14 19

Oddział

Katowice

ul. Marcina 11,
40-854 Katowice

Tel. 32 213 32 35