Case Study
AK NOVA

Narzędzie Power Platform usprawniło procesy obsługi zgłoszeń serwisowych!

Narzędzie Power Platform usprawniło procesy obsługi zgłoszeń serwisowych!AK NOVA
Logo Klienta

AK NOVA

AK NOVA jest polską firmą inżynieryjną zajmującą się doradztwem, projektowaniem i wykonawstwem robót w sektorze gospodarki odpadami.

Wyzwanie

Klient nie dysponował systemem do obsługi zgłoszeń serwisowych. Planowanie i realizacja były wykonywane przy pomocy standardowych narzędzi biurowych pakietu Office. Papierowe formularze serwisowe i inne dokumenty były wypisywane ręcznie, co prowadziło do pomyłek i opóźnień. Dodatkowo, dokumentacja zdjęciowa (wymagana przy serwisowaniu) była zapisywana w różnych miejscach.

AK Nova potrzebowała aplikacji, która usprawniłaby ten proces. Aplikacja miała na celu wspierać inżynierów realizujących dane zgłoszenie serwisowe, poprzez generowanie szeregu czynności związanych z danym typem maszyny. Dodatkowo, miała umożliwić wykonywanie zdjęć dokumentujących stan urządzenia przed i po wykonaniu usługi. Po zakończeniu prac klient powinien otrzymać raport zawierający podsumowanie.

Rozwiązanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, przygotowano aplikację wspierającą zgłoszenia serwisowe. Roszczenia są dodawane z poziomu Dynamics 365, gdzie wprowadzane są szczegóły i ustalenia dotyczące wizyty serwisowej. Po zaakceptowaniu terminu przez klienta, koordynator tworzy listę zamówień odpowiednią dla danego typu maszyny, uruchamiając przepływ Power Automate.

Akcje przypisane są do konkretnego serwisanta, dzięki czemu są widoczne w aplikacji mobilnej. Narzędzie umożliwia wykonywanie zdjęć, które następnie są przenoszone do Microsoft SharePoint, gdzie mają do nich dostęp wyznaczeni pracownicy firmy. Po podpisaniu przez klienta dokumentu, inżynier obsługujący maszynę przesyła raport w formacie PDF do osoby raportującej.

Wyniki

To rozwiązanie uporządkowało proces rozpatrywania zgłoszeń serwisowych. Poprawiło pracę między zespołami i w bardzo dużym stopniu zmniejszyło ryzyko powstawania błędów. Dzięki aplikacji użytkownicy mają dostęp do bieżących danych i w szybki sposób odnajdują potrzebne informacje. Proces obsługi wypożyczanych i sprzedawanych urządzeń jest teraz transparentny, zarówno dla firmy AK NOVA, jak i jej klientów.

Chętnie dzielimy się wiedzą

Masz pytania?
Porozmawiajmy!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług Supremo oraz rozwiązań chmurowych Microsoft, skontaktuj się z nami.

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności Supremo Sp. z o.o.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!
Ups! Coś poszło nie tak :(